Tilladelse til vandløbsrestaureringsprojekt

Billund og Varde Kommuner giver tilladelse til etablering af seks gydebanker i Engebæk-Hoven Å.

Klagefristen er 4 uger fra den 17. juni til den 15. juli 2022.

Spørgsmål til projektet kan stilles til Billund Kommune, mmg@billund.dk .

Tilladelse

Bilag 1 Engebæk-Hoven Å med placering af gydebanker

Bilag 2a Vandspejlsberegning sommermiddel

Bilag 2b Vandspejlsberegning vintermiddel