Tilladelse til etablering af boring til havevanding

Farvervænget 5 6830 Nørre Nebel

Klagefristen udløber 21. juli 2022

Tilladelse