Tilladelse til etablering af boring til havevanding

Søndertoften 102, 6800 Varde

Klagefristen udløber 28. september 2022

Tilladelse