Tilladelse til grundvandssænkning og vandindvinding

Varde Kommune har i dag meddelt tilladelse til grundvandssænkning samt nedsivning og afledning af grundvand ifm. separatkloakering i Næsbjerg etape 3 på Krohøjen, Næsbjerg, 6800 Varde.

Offentliggjort: 03.11.2022
Klagefrist: 01.12.2022

Tilladelse grundvandssænkning (åbner i nyt vindue)