Offentliggjort: 8. november 2021 – 9:46
Klagefrist: 3. december 2021 – 23:59

Varde Kommune har meddelt tilladelse efter miljøbeskyttelsesloven til udledning af spildevand på matrikel 4u Galtho By, Tistrup, beliggende Gårdevej 16, 6870 Ølgod.
Eventuel klage stiles til Miljø- og Fødevareklagenævnet via nævnets klageportal.

Tilladelse