Udledningstilladelse fra forsinkelsesbassin til Alslev Å

Offentliggørelse: 06-07-2022
Klagefrist 03-08-2022

Udledningstilladelse til udledning af tag- og overfladevand gennem forsinkelsesbassin til Alslev Å. Forsinkelsesbassin placeres på matr. nr. 3dc Alslev By, Alslev

Se tilladelse og bilag (åbner nyt vindue)