Udledningstilladelse fra forsinkelsesbassin til Bolkjær Bæk

Offentliggørelse: 23-08-2022
Klagefrist: 20-09-2022

Udledningstilladelse til udledning af tag- og overfladevand gennem forsinkelsesbassin til Bolkjær Bæk. Forsinkelsesbassin placeres på matr. nr. 8a Nr. Nebel By, Nr. Nebel

Tilladelse (åbner nyt vindue)
Ansøgning (åbner nyt vindue)