Vandløb – medbenyttelse – privat dræn til Kjærgård Bæk – 25 Kaltrevel By, Strellev

Varde Kommune har givet tilladelse til dræning og medbenyttelse af eksisterende dræn. Der drænes fra Strellev Kirke i Ølgod.

Der kan klages over afgørelsen frem til og senest d. 14. november.

Offentliggjort 17. oktober 2022

Tilladelse til medbenyttelse af dræn

Tegning over dræn omkring kirken

Ansøgningsskema og naboerklæring

Klagevejledning