Vandløb – Regulering – Billum og tilløb til Billum Bæk – 10a Billum, Billum – rørbroer

Varde Kommune har modtaget ansøgning om etablering af to rørbroer i henholdsvis Billum Bæk og tilløb til Billum Bæk.

Varde Kommune har modtaget ansøgning om etablering af to rørbroer i henholdsvis Billum Bæk og tilløb til Billum Bæk.

Vandløbene er beliggende øst for Billum.

Varde Kommune ønsker at fremme ansøgningen.

Der er mulighed for at komme med bemærkninger til ansøgningen inden eller senest d. 3. august 2020 til jeda@varde.dk

Ansøgning

Bilag

Kortbilag

Kortbilag