Vandløb – regulering – tilløb til Lerbæk – 8l Skovlund, Skovlund – forlægning

Offentliggjort: 30-09-2022
Klagefrist: 28-10-2022

Varde Kommune har modtaget ansøgning om at etablere åben grøft på matrikel nr. 8l Skovlund by, Skovlund.

Dræn fra nabogrund og egen grund tilsluttes til den åbne grøft.

Varde Kommune agter at give tilladelse til etablering af grøften og tilslutning af dræn til grøften.

Hvis du har bemærkninger til ansøgningen, kan du inden eller senest d. 28. oktober sende dem til jeda@varde.dk

Ansøgning (åbner nyt vindue)

Kortbilag 1 (åbner nyt vindue)

Korbilag 2 (åbner nyt vindue)