Vandløb – regulering – Troldholm bæk – dræning – vejstrækninger

Varde Kommune har givet tilladelse til etablering af dræn i Jegum Ferieland.

Der kan klages over afgørelsen inden eller senest den 8. september

Tilladelse

Ansøgning om vandløbsregulering

Ansøgning om vandløbsregulering – Ansøgningsskema 

Oversigtskort

Klagevejledning