Vandløb – regulering – Troldholm bæk – dræning – vejstrækninger

Varde Kommune har truffet afgørelse om, at etablering af dræn i Jegum Ferieland ikke kræver VVM-vurdering.
Der kan klages over afgørelsen frem til og med d. 10. september 2022.

VVM-screeningsafgørelse

VVM screening

Ansøgningsskema

Drænplan