2 kompetenceudviklingssygeplejersker til Varde Kommunes Demensplejecenterområde

Ansøgningsfrist: 17.07.2022

Vi søger to områdesygeplejersker til ansættelse 1. september, som brænder for at arbejde med kompetenceudvikling hos vore dygtige frontmedarbejdere i demensplejecenterområdet i Varde Kommune.

Vi ønsker to sygeplejersker, der har kendskab til den ældre medicinske patient og som har interesse indenfor demensområdet eller psykiatriområdet.

Vi kan tilbyde dig
Vi vil glæde os til at invitere dig ind i processen med at udvikle endnu mere sundhedsfaglig og praksisnær ekspertise hos demensplejecenterområdets ansatte social- og sundheds hjælpere og social- og sundhedsassistenter.
Områdesygeplejerskernes stillings- og funktionsbeskrivelse er vedhæftet og heri kan du orientere dig mere om stillingernes indhold.

Hos os får du

 • Ansættelse i en organisation hvor udvikling og nytænkning er en del af hverdagen.
 • Gode tværfaglige kolleger internt i Demensplejecenterområdet og sammen med områdesygeplejerskerne fra Hjemmeplejen og Plejecenterområdet i Varde Kommune.
 • Samspil med plejehjemssygeplejerskerne, der løser § 138 indsatser hos beboerne.
 • Indflydelse med hensyn til at udvikle din stilling sammen med din nærmeste kollega og ledelsen.
 • Løn- og ansættelsesvilkår i henhold til overenskomst og forhåndsaftale med DSR.
 • Ansættelse med et timetal på 32 – 37 timer pr. uge primært i dagtimerne. Der kan forekomme enkelte arbejdsdage lørdage og i aften- og nattetimerne.

Hvem er du

 • Du arbejder værdibaseret, er imødekommende og oplever naturligt at få følgeskab i dine relationer.
 • Du har gode kommunikative- og formidlingsevner og er idérig.
 • Du er autoriseret sygeplejerske med minimum 2 års erfaring.
 • Du har en særlig interesse i, igennem SOSU-personalet at skabe sundhedsfaglig kvalitet for den ældre medicinske patient med multisygdomme, som ofte også har en form for demens, psykiatrisk lidelse eller andre kognitive udfordringer.
 • Du trives i at arbejde under et delegeret ansvar og kommer i mål med indsatsområderne.
 • Du mestrer at vejlede SOSU-personale ud fra et rehabiliteringsperspektiv på borgerens ressourcer.

Demensplejecenterområdet
Demensplejecenterområdet består af 6 plejecenterenheder i Varde by, Oksbøl og Ølgod.

I den ene af stillingerne er der derfor behov for, at du har kørekort.

På nuværende tidspunkt har tre af plejecentrene speciale i demensområdet, et plejecenter har speciale på misbrugsområdet med tidligere og aktive misbrugere og to afdelinger fungerer i dag som somatiske enheder. Det er tanken at en del af de to somatiske enheder på sigt skal udvikles til enheder for beboere med en demenssygdom.

I Demensplejecenterområdet er der et lederteam på 8 og ca. 170 medarbejdere, som er primært social- og sundhedsassistenter og social- og sundhedshjælpere.

Har du spørgsmål er du meget velkommen til at kontakte:
leder Kari T. Stork tlf. 79 94 62 00 eller souschef Margit Kristensen tlf. 79 94 62 46.

Ansøgningsfrist søndag den 17. juli 2022.