Afdelingsleder for Løn og Forhandling

Ansøgningsfrist: 25.05.2022

Har du lyst og mod til at stille dig i spidsen for drift og udvikling af løn- og forhandlingsområdet i Varde Kommune? 
 
Du får ansvaret for den faglige udvikling og personaleledelse af 15 medarbejdere i afdelingen Løn og Forhandling, der er en del af Stabsafdelingen for Personale, Udvikling og Kommunikation, og du refererer til chefen for stabsafdelingen. Du vil herudover indgå Stabsafdelingens ledergruppe, der udover chefen, består af afdelingslederen for HR og Udvikling og Kommunikationschefen.
 
Vi har et godt arbejdsmiljø med en uformel tone og et højt fagligt og digitalt niveau. Vi har decentraliseret lønindberetningen i Varde Kommune, så data i dag indberettes ved kilden og lønmedarbejderne i udstrakt grad fungerer som konsulenter. Med afsæt i dialog, kompetent faglig sparring og høj personlig integritet skal du fastholde og udvikle engagement, kompetencer og trivsel hos medarbejderne. Og samtidig skal du være med til at finde synergierne på tværs i vores store organisation, og internt mellem de 3 enheder i Stabsafdelingen.  
 
Opgaverne i afdelingen for Løn og Forhandling er blandt andet: 

 • Fortolkning af overenskomster og forhandling af aftaler 
 • Bistand med håndtering af ansættelsesretlige sager 
 • Rådgivning af ledere om løn- og ansættelsesvilkår 
 • Lønsystem og lønudbetaling 
 • Udarbejdelse af løn- og personalepolitiske strategier 
 • Sekretariatsfunktion for HMU 
 • Støttefunktion på GPDR i den samlede Stabsafdeling  

 
Vores forventninger 
Vi søger en involverende og strategisk tænkende leder med dyb faglig indsigt i kommunale overenskomster og lønforhold. Du skal både have respekt for og fokus på den gode drift, samtidig med at du har interesse og øje for strategisk udvikling af det samlede område. Du arbejder struktureret og følger op. Du kan gå ind i komplekse sager, og rådgive på højt niveau på det ansættelsesretlige område, har dybt faglig forståelse og indsigt i overenskomster generelt i kommunalt regi, og kan navigere inden for forhandling og jura i en politisk kontekst.

Du er udadvendt og har evnen til at skabe gode samarbejdsrelationer både internt og eksternt, og du kan gå i dialog og konstruktivt afklare forventninger til afdelingens opgaveløsning. Du er med til at realisere potentialerne i egen afdeling og i flowet mellem decentrale og centrale afdelinger. 

Dine opgaver vil være varierede, og ud over ledelsesfunktionen skal du også selv løse opgaver, f.eks. lønforhandlinger og personalesager. 
 
Du har erfaring med følgende opgaver: 

 • Lønadministration 
 • Personalejuridisk rådgivning på alle niveauer
 • Indgåelse af tiltrædelses- og fratrædelsesaftaler mv.
 • Indgåelse af lokalaftaler på en række områder
 • Indgåelse af forhåndsaftaler

 
Du har interesse i at arbejde med:

 • Ledelse og projektledelse
 • Understøttelse af Digitalisering og effektivisering
 • Løbende kvalitetsforbedringer ift. service 

Kontakt gerne Chef for Personale, Udvikling og Kommunikation Karoline Klaksvig på telefon 21535015, hvis du har spørgsmål om stillingen.
 
Ansøgningsfrist er d. 25. maj 2022 kl. 8.00. Der gennemføres to samtalerunder, 1. samtale afholdes d. 31. maj og 2. samtale d. 7. juni. Mellem de to samtalerunder besvares en kompetenceprofil, og der indhentes referencer.
 
Ansættelse ønskes pr. 1. august 2022 eller tidligere, og sker efter gældende overenskomst med mulighed for kvalifikationstillæg. 
 

Overvejer du at flytte med jobbet?

I Varde Kommune skaber vores mange levende lokalsamfund gode rammer for dig og din families hverdag. Her er fællesskab, foreningsliv og masser af plads til udfoldelser og oplevelser. Uanset hvor du slår dig ned, får du vores smukke natur i baghaven og daginstitutioner, skoler og indkøbsmuligheder indenfor rækkevidde.

Gå på opdagelse i alt det, Varde Kommune har at tilbyde dig og din familie på www.flyttilvarde.dk