Alle veje fører til Varde – det gælder også for vejingeniør, anlægsingeniør, kandidatstuderende el. lign.

Ansøgningsfrist: 28.11.2022

Er du lidt af en vejnørd eller kunne du tænke dig at blive det, så er det dig, vi søger!

Varde Kommune søger 2 nye kollegaer – én til at løse myndighedsopgaver på vejområdet, og én til styring og planlægning af vores vej- og trafikprojekter – eller 2 der kan begge dele i kombination.

Kommunen er Danmarks vestligste kommune og arealmæssigt landets femtestørste med tilsvarende mange kilometer veje og cykelstier. Kommunen strækker sig fra Ho Bugt nær Esbjerg ca. 40 km mod nord til Ringkøbing Fjord og fra Vestkysten knap 50 km ind i landet.

Da der er tale om ansættelse af 2 nye kollegaer, vil vi sammensætte opgaverne så de passer med din profil.

De primære arbejdsopgaver vil enten være som sagsbehandler på vejmyndighedsområdet eller som projektleder til styring og planlægning af vores vej- og trafikprojekter, herunder:

 • Administration af vejloven og privatvejsloven
 • Trafiksikkerhedsprojekter og -kampagner
 • Planlægning af cykelstier og puljeansøgninger
 • Godkendelse af vej- og stiprojekter
 • Interne høringer i forbindelse med lokalplaner, byggesager, miljøgodkendelser m.v.
 • Vejlede borgere og bygherrer indenfor vejmyndighedsområdet
 • Styring af vej-, bro- og cykelstiprojekter samt mindre projektering
 • Medvirke til at skabe nye rutiner og metoder der systematiserer arbejdsgangen

Bare rolig – vi hjælpes ad om opgaverne! Dine opgaver knytter sig et nyt team ”Vejmyndighed og anlæg” og Ejendomscenteret under Teknik og Miljøafdelingen. Vi arbejder selvstændigt med vores opgaver, men vi udnytter hinandens kompetencer gennem løbende sparring, når opgaverne kalder på det.

Du er sandsynligvis uddannet eller på vej til at blive uddannet til Vej- eller anlægsingeniør, men du kan også have erhvervet dine kompetencer ad andre veje. Der vil være mulighed for at sammensætte opgaverne efter dine interesser og kompetencer, men vi forventer, at du har ambitioner for udvikling af infrastrukturen samt sikring af trafiksikkerheden i Varde Kommune.

Vi lægger vægt på følgende kompetencer og kvalifikationer:

 • Gode kommunikationsevner – både skriftligt og mundtligt
 • Tænker tværgående og besidder fleksibilitet i forhold til opgaveløsningen
 • Kan samarbejde og sparre med mange forskellige faggrupper
 • Gerne erfaring med vejmyndighedsopgaver, vejteknisk viden og erfaring med anlægsprojekter
 • Kan varetage dialogen med borgere og samarbejdspartnere
 • Er udadvendt med gå-på-mod og bidrager med godt humør

I Ejendomscenteret får du, udover kollegaer der arbejder på vejområdet, også kollegaer, som arbejder med en lang række andre opgaver fx byggemodning, bygningsdrift og bygherrerådgivning. I Ejendomscenteret bliver du en del af en dedikeret arbejdsplads med et stærkt fagligt miljø. Afdelingen er præget af en uformel, men professionel tilgang til opgaverne. Vi arbejder tillidsbaseret og vi synes, at det skal være rart og sjovt at gå på arbejde.

Løn- og ansættelsesvilkår: 
Stillingerne er 37 timer med ansættelse fra 1. februar 2023 eller hurtigst muligt derefter. Ansættelsen sker i henhold til gældende overenskomst, afhængig af dine kvalifikationer og efter forhandling med den forhandlingsberettigede organisation. Stillingen kræver kørekort.

Du skal arbejde på Rådhuset på Bytoften 2, 6800 Varde. 

Vil du vide mere om stillingen, kan du kontakte enten chef for Teknik & Miljø Hans Peter Due på 7994 6620 eller leder af Ejendomscenteret Jakob Lorenzen på 7994 6045.
Du kan besøge kommunens hjemmeside www.vardekommune.dk
 
Ansøgningsfrist er den 28. november 2022. Samtaler forventes den 7. og 9. december 2022.