Barselsvikar for pædagogisk konsulent til dagtilbudsafdelingen i Børn & Læring

Ansøgningsfrist: 08.12.2021

En af vores konsulenter er i lykkelige omstændigheder og vi har derfor brug for en engageret konsulent til en spændende stilling som barselsvikar i ca. 1 år fra den 1. februar 2022 eller snarest herefter. Stillingen er som udgangspunkt på 37 timer ugentligt eller minimum 30 timer.

Du skal både brænde for at være tæt på dagtilbuddene og for at varetage den politiske betjening.

I Børn & Læring lægger vi vægt på at understøtte dagtilbuddene, når der skal udvikles og implementeres nye tiltag på dagtilbudsområdet og på hele børne- og ungeområdet.
Lige nu har vi blandt andet travlt med implementering og forankring af den styrkede pædagogiske læreplan, sammenhængende overgange og implementering af brugerportalen AULA.

Vi har også stadig nogle opgaver relateret til covid-19.

Hvis du brænder for at være med til at løse nogle af disse og kommende opgaver, samt præge den pædagogiske udvikling af kvalitet på dagtilbudsområdet i Varde kommune, så er stillingen måske lige noget for dig.

Du skal blandt meget andet være med til at udvikle, understøtte og facilitere mange forskelligartede opgaver og processer, herunder:

 • Implementering og forankring af den styrkede pædagogiske læreplan
 • Implementering af brugerportalen AULA og andre itsystemer på dagtilbudsområdet
 • Udarbejdelse og analyse af kvalitetsrapporter og brugertilfredshedsundersøgelser
 • Læring, pædagogik og didaktik
 • Processer, udviklingsforløb og projekter
 • Samarbejdet mellem dagtilbud og forvaltning
 • Omsætning af politiske mål og indsatsområder til konkrete resultater
 • Servicering af det politiske niveau, herunder udarbejdelse af sagsfremstillinger
 • Analyse – og evalueringsopgaver

Det er vigtigt, at du kan understøtte processer både på forvaltnings- og dagtilbudsniveau.
Du skal kunne bevare overblikket og fastholde besluttede målsætninger, også i pressede situationer.

I Varde Kommune har vi stort fokus på børns trivsel, læring og chancelighed. Såvel dagtilbud som skoler arbejder med at skabe læringsmiljøer, hvor der skabes optimale rammer for, at alle børn trives, udvikler sig og bliver så dygtige de kan. Vi har derfor behov for en konsulent, der har kendskab til den nyeste læringsforskning og kan sætte enkle processer ind i en større kontekst.

Du skal kunne arbejde selvstændigt og samtidig være en del af teamet og kunne samarbejde med mange forskellige faggrupper, både interne og eksterne.

Dagsordenen på vores område skifter hurtigt, og opgaverne kan skifte fra dag til dag.
Derfor vægter vi højt, at alle hjælper hinanden i hverdagen, så vi i fællesskab får tingene til at lykkes.

Du har:

 • Erfaring med og viden om 0-6 års området
 • Et afklaret forhold til at agere i et politisk styret system
 • Erfaring med at facilitere processer
 • Relevant uddannelsesmæssig baggrund
 • Evne til at bevare overblikket i pressede situationer
 • Situationsfornemmelse og politisk forståelse
 • Evne til at samarbejde med mange forskellige aktører
 • Evne til hurtigt at sætte dig ind i nye opgaver

Ved udvælgelsen lægger vi vægt på en relevant akademisk baggrund, fortrinsvis med en pædagogisk grunduddannelse.

Løn og ansættelsesforhold i henhold til gældende overenskomst.
Henvendelser vedr. stillingen kan rettes til: dagtilbudschef Anette Brodde, anbr@varde.dk 7994 6921/ 20343642 eller konsulent Maria Holm Lund, mlud@varde.dk 7994 6951/2132 7153.

Vi gør opmærksom på, at ansøgere til samtale udvælges den 9.12.21 og samtalerne afholdes den 20.12.21.

Ansøgningsfrist den 8.12.2021 kl. 12.00.