Bliv dagplejer i Skovlund/Ansager

Ansøgningsfrist: 10.04.2022

Den kommunale Dagpleje har nogle dejlige børn, som mangler en dagplejer i Skovlund/Ansager hurtigst muligt.

Stillingen som dagplejer indebærer blandt andet:

  • En gruppe på 4 børn i alderen 6 måneder til 3 år
  • Råd og vejledning fra en dagplejepædagog
  • Barnevogn, legesager m.v.
  • Månedsløn på 23.258,75,-, hvoraf 60 % er skattefri

Den kommunale Dagpleje forventer:

  • At du giver børnene omsorg og tryghed
  • At du kan fordybe dig og rumme forskelligheder
  • At du kan reflektere over egen praksis i forhold til samværet med børnene
  • At du kan arbejde positivt i et målrettet pædagogisk forløb
  • At dit hjem er godt indrettet til børn, både ude og inde
  • At du har Førstehjælps kursus ved ansættelse eller tager det inden for det første år – dagplejen betaler for kurset og du giver selv tiden

Vil du høre mere, om et spændende og udfordrende job som dagplejer i Skovlund/Ansager er du velkommen til at kontakte dagplejepædagog Ingrid Thomsen på tlf.: 79 94 79 69.

Din ansøgning skal være Dagplejen Varde i hænde senest den 10. april 2022.

Straffeattester for ansøger, ægtefælle/samlever og for hjemmeboende børn over 15 år skal medbringes til ansættelsessamtalen.

Børneattester vil i givet fald blive indhentet for ansøger, ægtefælle/samlever og for hjemmeboende børn over 15 år.