Børnehaven Hedevang i Alslev søger en uddannet pædagog og en pædagogisk assistent m/k begge 37 timer ugentligt pr. 1. april 2022

Ansøgningsfrist: 18.02.2022

Børnehaven Hedevang er en del af det fællesledede Dagtilbuddet Midt, der udover Hedevang omfatter de kommunale dagtilbud i Varde By. I Dagtilbuddet Midt er vores vigtigste mission at skabe værdi og gøre en positiv forskel for de børn og familier, som hver dag kommer i vores institutioner. Derudover at give børnene tillid, tryghed og anerkendelse gennem tydelighed, respekt og nærvær med afsæt i Varde Kommunes værdier: ordentlig, værdiskabende og stærk.

Børnehaven Hedevang er beliggende i Alslev, 7 km fra Varde, tæt på naturen og byen.
Vi er normeret til 100 børnehavebørn, som alle kommer fra nærområdet omkring Alslev.

Huset har blandt andet fire store grupperum og et stort lyst fællesrum. Vi har en kæmpe legeplads med træværksted og masser mulighed for at skabe læringsmiljøer i naturen.
Vi er stolte af vores lokalsamfund og vores samarbejde med dagplejere, skole, SFO og borgerforeningen.

I Børnehaven Hedevang tager vi i det pædagogiske arbejde afsæt i vores værdier, som er tillid, omsorg og respekt gennem anerkendelse og nærvær i relationen. Vi arbejder i hele huset ud fra de 8 samspilstemaer i ICDP, et anerkendende menneskesyn og er optaget af, gennem et grundlæggende tilknytningsskabende relationsarbejde, at støtte, guide og udfordre børnene til mestring af nye færdigheder og indlæring af nye kompetencer indenfor deres nærmeste udviklingszone.

Vi vil have kollegaer, som

 • er uddannet pædagog eller pædagogisk assistent, med lyst til at lære og efteruddanne sig,
 • arbejder didaktisk, og som kan dokumentere og beskrive sit pædagogiske arbejde,
 • måske har du erfaring i at arbejde med læringsgrupper,
 • kan – eller klar til at lære om AULA, Hjernen & Hjertet, IPad og de hertil hørende ”Leg og Lær”-apps,
 • er nærværende, anerkendende, engageret, reflekterende og har en positiv indstilling generelt,
 • er loyal overfor fælles beslutninger, tager ansvar og udviser initiativ,
 • har hjertet med, glædes og begejstres i det pædagogiske arbejde med børn, forældre og kollegaer,
 • oplever det spændende og udviklende at arbejde tværfagligt,
 • oplever det vigtigt at bidrage til et godt psykisk arbejdsmiljø, faglig udvikling og trivsel i hele Dagtilbuddet Midt og i vores lokale personalegruppe i Hedevang.

Hvad kan vi tilbyde:

 • Grundigt introforløb til huset, børnene og vores måde at arbejde på,
 • et spændende job, hvor du møder fagligt velfunderede, positive og engagerede kollegaer, som gør brug af hinandens ressourcer og kompetencer.
 • mulighed for faglig- og personlig udvikling og uddannelse.
 • et visionært dagtilbudsområde med tæt samarbejde og netværksdannelse på tværs af de enkelte afdelinger.

Vil du vide mere?
Du er velkommen til at kontakte daglig leder Lene Nielsen, mobil nr. 21 25 76 56, eller dagtilbudsleder Pia Jæger Kehlet på mobil nr. 51 21 35 99 for eventuelle spørgsmål.
Løn og ansættelsesvilkår efter gældende overenskomst og aftale om ny løn.

Ansøgningsfrist er den 18. februar 2022.
Samtaler forventes afholdt onsdag den 23. februar 2022 fra kl. 17.00.