Engageret teamleder til plejecentret Lyngparken Vest i Varde

Ansøgningsfrist: 21.06.2022

Pr. 1. august 2022 eller efter aftale søger vi en teamleder til plejecentret Lyngparken Vest i demensplejecenterområdet, Varde Kommune.

Teamlederstillingen er på gennemsnitligt 37 timer pr. uge og løn og ansættelsesvilkår sker i henhold til gældende overenskomst.

Der er tilknyttet administrativ bistand i form af en ’planlægger’ gennemsnitligt 8 timer om ugen.

I demensplejecenterområdet bliver der ansat 2 sygeplejersker, som primært har fokus på medarbejdernes kompetenceudvikling i et tæt samspil med teamlederne og den øvrige ledelse.

Lyngparken Vest
Hos os har vi fokus på faglig stolthed, arbejdsmiljø og trivsel, og vi vil kendes for høj kvalitet i kerneopgaven, kommunikation i øjenhøjde, indlevelse og ansvarsfølelse.

På Lyngparken tager vi derfor udgangspunkt i værdierne omkring nærledelse og fagligt fællesskab med udvikling som en naturlig del af vores dagligdag.

Du kan se frem til at blive en del af et samarbejdende og kompetent lederteam på seks teamledere, en souschef og en områdeleder i demensplejecenterområdet, hvor der er ’højt til loftet’ og plads til intern sparring.

Som nyansat leder bliver du tilbudt on-boarding forløb og få tilknyttet en mentor, som vil understøtte dig i det første ½ år af din ansættelse.

Hvem er du:
Du har en mellemlang videregående uddannelse, gerne med en sundhedsfaglig baggrund.
Erfaring som leder og en relevant lederuddannelse vil være en fordel i stillingen.

Du kan understøtte og arbejde for en fællesskabskultur i personalegruppen, hvor målet er et ”fælles vi” med sammenhængskraft på tværs af faggrupper og opgaver – hele døgnet.

Du kan inspirere og motivere til gode præstationer og høj faglighed.

Du er nærværende i din kommunikation, kan træffe beslutninger og vise retning i en anerkendende, lyttende og inkluderende atmosfære.

Du har et blik på budgetterne, er kreativ på en struktureret måde og formår at følge op og komme i mål med opgaverne.

Du har et godt humør, er psykisk robust, og kan med din personlighed skabe en god stemning i hverdagen.

Du er en holdspiller, der kan skabe en sund udvikling i samarbejde med det øvrige lederteam.

Information om stillingen:
Ønsker du at vide mere, er du meget velkommen til at kontakte:

  • Leder af Demensplejecenterområdet Kari T. Stork på telefon 79 94 62 00/ 30 31 37 90
  • Souschef Margit Kristensen på telefon 79 94 62 46/ 20 34 36 45
  • Teamleder Christina Bollerslev på telefon 79 94 62 09/ 23814163.

Vi ser frem til at modtage din ansøgning senest tirsdag den 21. juni 2022.
Ansættelsessamtaler forventes afholdt mandag den 27. juni og tirsdag den 28. juni, men kan aftales senere, såfremt du er feriehindret.

Hvem er vi:
I Demensplejecenterområdet er der seks plejecenterenheder, hvoraf Lyngparken Vest er den ene.

Lyngparken Vest har 31 boliger og 1 midlertidig plads, som benyttes til aflastningsophold.
På Lyngparken Vest er der et godt og nært samarbejde med de tre øvrige plejecenterenheder på samme matrikel.

Det er tanken, at en stor del af enhederne med tiden skal omdannes til plejehjemsboliger for mennesker med demenssygdomme.

Medarbejderne består primært af ca. 35 social- og sundhedshjælpere, ikke-faglærte medarbejdere, social- og sundhedsassistenter og ergoterapeuter.

Overordnet er vi er en del af direktørområdet Social og Sundhed i Varde Kommune, som er organiseret med et hjemmeplejeområde, et plejecenterområde, et demensplejecenterområde, en sygeplejeorganisation og en hjælpemiddelorganisation. Dertil er der en terapeutfaglig organisation samt et sundhedscenter i Kommunen.

 

Overvejer du at flytte med jobbet?

I Varde Kommune skaber vores mange levende lokalsamfund gode rammer for dig og din families hverdag. Her er fællesskab, foreningsliv og masser af plads til udfoldelser og oplevelser. Uanset hvor du slår dig ned, får du vores smukke natur i baghaven og daginstitutioner, skoler og indkøbsmuligheder indenfor rækkevidde.

Gå på opdagelse i alt det, Varde Kommune har at tilbyde dig og din familie på www.flyttilvarde.dk