Lunden, Rehabiliteringsafdelingen søger 1 pædagog og en social- og sundhedsassistent

Ansøgningsfrist: 30.06.2022

Nu er chancen der, hvis du har lyst til at arbejde med Rehabilitering af mennesker der har pådraget sig en skade i hjernen.

KOM og vær en del af et spændende speciale med gode muligheder for faglig sparring, tværfagligt samarbejde, ugentlige undervisningsseancer, godt humør og indflydelse på egen arbejdstid.

Vi søger 1 SSA – 30 timer pr. uge, og 1 pædagog, – 30 timer pr. uge – hurtigst muligt

Vi arbejder som udgangspunktet i blandede vagter og hver anden weekend, men arbejder i øjeblikket med en løsning hvor det bliver muligt at arbejde i ét vagtlag og hver tredje weekend, for de der ønsker det.
Vi arbejder med størst mulig indflydelse på egen arbejdstid gennem ”selvvalgt arbejdstid”.

Vi kan tilbyde:

  • En spændende arbejdsplads i rivende udvikling
  • Et godt arbejdsmiljø
  • Har fokus på hjælpemidler og gode arbejdsstillinger
  • Gode kolleger, der vil tage godt imod dig
  • Grundig introduktion til vores arbejdsmetoder
  • Ugentlig undervisning i forskellige emner.
  • Mulighed for indflydelse i åben dialog

Rehabiliteringsafdelingen:
I Rehabiliteringsafdelingen tilbyder vi ophold til voksne med en erhvervet hjerneskade der har behov for intensiv, målrettet rehabilitering i trygge og strukturerede rammer. Vi arbejder ud fra bla. ABC-koncepterne og en neuropsykologisk/pædagogisk tilgang, anvender KRAP og tager udgangspunkt i det enkelte menneskes livshistorie.

Der arbejdes i tværfaglige teams bestående af SOSU-assistenter, pædagoger, ergo- og fysioterapeuter i samarbejde med sygeplejerske, logopæd og neuropsykolog.

Samarbejdet med pårørende er en stor og helt naturlig del af rehabiliteringsforløbet.

Udgangspunktet er: (Fra: ”Hvidbogen om rehabiliteringsbegrebet” (2022))
Rehabilitering er målrettet personer, som oplever eller er i risiko for at opleve begrænsninger i deres fysiske, psykiske, kognitive og/eller sociale funktionsevne og dermed i hverdagslivet.
Formålet med rehabilitering er at muliggøre et meningsfuldt liv med bedst mulig aktivitet og deltagelse, mestring og livskvalitet.
Rehabilitering er en samarbejdsproces mellem en person, pårørende, professionelle og andre relevante parter.
Rehabiliteringsindsatser er målrettede, sammenhængende og vidensbaserede med udgangspunkt i personens perspektiver og hele livssituation”

Personlig profil:
Vi søger medarbejdere, der har interesse for arbejdet med senhjerneskadede, hvor der er fokus på afdækning af borgerens ressourcer, behov og udviklingspotentiale – og at skabe en meningsfuld hverdag.

Har du erfaring indenfor det neurologiske område, kendskab til sanseintegration og neuropædagogik er det kun en fordel, men ikke en forudsætning. Dine kollegaer vil sørge for en grundig introduktion.
 
Vi arbejder med størst mulig indflydelse på egen arbejdstid gennem ”selvvalgt arbejdstid”, du skal være indstillet på weekend-helligdagsarbejde.
 
Praktisk omkring ansøgningen:
Tiltrædelse snarest muligt
Der holdes løbende ansættelsessamtaler
Løn- og ansættelsesvilkår:
Efter gældende overenskomst og principperne om Ny Løn.
Som SSA får du et tillæg for bofællesskab jfr. Overenskomst, på ca. 850 kr./mdr.
 
Yderligere information
Hvis du vil høre mere, kan du kontakte leder af Rehabiliteringsafdelingen Birthe I. Hansen, på tlf. 7994 8747.

Du kan læse mere om os på: www.lunden.vardekommune.dk og på følgende link
 

Overvejer du at flytte med jobbet?

I Varde Kommune skaber vores mange levende lokalsamfund gode rammer for dig og din families hverdag. Her er fællesskab, foreningsliv og masser af plads til udfoldelser og oplevelser. Uanset hvor du slår dig ned, får du vores smukke natur i baghaven og daginstitutioner, skoler og indkøbsmuligheder indenfor rækkevidde.

Gå på opdagelse i alt det, Varde Kommune har at tilbyde dig og din familie på www.flyttilvarde.dk