Ønsker du at arbejde i specialtilbud for voksne udviklingshæmmede borgere?

Ansøgningsfrist: 09.05.2022

Så er det lige dig, vi mangler som pædagog til en af vores 30 timers stillinger så hurtigt som muligt

Samstyrken, Afd. Østervang i Varde, er Varde Kommunes specialtilbud til 15 borgere i alderen 18-59 år med nedsat og varigt fysisk/psykisk funktionsevne. Det overordnede mål er at give borgeren optimal livskvalitet med så stor indflydelse på egen hverdag som muligt og med hensyntagen til den enkeltes udvikling og kompetencer.

Vores nye kollega:
Du vægter holdånd og ”vi-følelsen” højt i det daglige samarbejde. Du er interesseret i at arbejde i en neuropædagogisk kontekst med højt fokus på sanseintegration. Du kan modtage og give kritik samt udvise respekt for andres meninger – også når der er uenighed. Du kan indgå i et tæt samarbejde med pårørende.

Teamarbejde:
Du bliver en del af et stærkt fagligt fællesskab, der målrettet fokuserer på kerneopgaven. Vi vægter et godt og anerkendende arbejdsmiljø meget højt. Vi arbejder målrettet på, at de pædagogiske og de sundhedsfaglige indsatser går hånd i hånd.

Vi har fælles fokus på samarbejde og fagligt spændende opgaver på tværs i huset og i organisationen.
Du bliver ansat i et job, hvor du har stor mulighed for at udvikle dine kompetencer gennem efteruddannelser.

Vores dagligdag tager bl.a. udgangspunkt i KRAP:
K ognitivt – vi tager udgangspunkt i den enkelte borgers mentale udvikling
R essourcefokuseret – vi tager udgangspunkt i den enkelte borgers ressourcer
A nerkendende – vi kommunikerer anerkendende og respektfuldt med borgerne
P ædagogisk – vi er altid på jagt efter den allerbedste pædagogiske løsning

Vil du være en del af en arbejdsplads:

  • Der er i løbende udvikling på kerneopgave, kompetencer og faglighed.
  • Der har fokus på tværfaglighed.
  • Der har stort fokus på arbejdsmiljø og et ønske om at have det allerbedste arbejdsmiljø.
  • Der har røgfri arbejdstid.

Vi forventer:

  • At du kan omstille og navigere i en hverdag, der er foranderlig.
  • At du kan strukturere din hverdag.
  • At du kan rumme flere faglige arbejdsgange og har lyst til at indgå i tæt dialog med andre faggrupper.
  • At du kan støtte den enkelte borger i – ikke bare i at være i nuet – men også at kunne overskue fremtiden.
  • At du har viden om og lyst til relations arbejde.

Stillingerne er på 30 timer og varierer mellem dag- og aftenvagter, samt i weekender og på helligdage. Vagtplanlægningen foregår dialog med medarbejderne.

Løn- og ansættelsesvilkår sker ifølge gældende overenskomst.

Kom og hør om stillingerne den 2. maj kl. 14 på Krogen 3, Varde. Her fortæller vi om stillingerne, og du er velkommen til at stille spørgsmål.

Du kan også kontakte afdelingsleder Naja S. Jensen på mail najj@varde.dk / telefon 2329 6589 eller pædagog Ditte T. Antonsen på mail: dant@varde.dk / telefon 2181 8844.

Ansøgninger modtages kun elektronisk via linket i opslaget.
Ansøgningsfrist: den 9. maj.
Vi forventer at afholde samtaler den 12. maj.

Se mere om os på: www.samstyrken.dk.