Områdeleder til Bo- og Rehabiliteringscenter Lunden, Varde Kommune

Ansøgningsfrist: 05.12.2022

Bo- og rehabiliteringscenter Lunden er et specialiseret tilbud målrettet mennesker, som har pådraget sig en hjerneskade. Lunden har en tydelig position på hjerneskadeområdet og modtager borgere fra hele landet. Lunden tilbyder:

 • midlertidige botilbud (rehabiliteringsophold efter §107)
 • længerevarende botilbud (§108)
 • aktivitets- og samværstilbud målrettet borgere fra Varde Kommune (§104)

Vi søger en områdeleder til Bo- og rehabiliteringscenter Lunden, som brænder for at stå i spidsen for et respekteret og anerkendt tilbud til borgere med hjerneskade. Samtidig med ønsker vi en leder, der har evner og vilje til at udstikke retning og gå forrest i arbejdet med en ny udviklingsplan med fokus på faglig udvikling, målrettet markedsføring og samarbejde med eksterne aktører. Kan du samtidigt med udvikle og gentænke opgaven i samarbejde med medarbejdere og ledere, så er du den, vi søger.

Lunden står overfor en spændende proces, hvor der i samarbejde med Komponent, skal udarbejdes en udviklingsplan for Lunden, der skal sætte retning for, hvor Lunden skal bevæge sig hen i et 5-10årigt udviklingsperspektiv. Udviklingsplanen skal geare Lunden til matche den fremtidige efterspørgsel og behov. Udviklingsarbejdet skal afdække en fremtidig retning for Lunden. Vi forestiller os, at det kan handle om:

 • Udvikling af målgruppe for Lunden
 • At udvikle mere skræddersyede borgerforløb
 • Udvikling af korte udredningsforløb
 • Salg af undervisningsforløb
 • Målrettet markedsføring
 • Udnyttelse af de fysiske rammer

Hos os får du:
En spændende stilling på en højtspecialiseret enhed med høj faglighed, hvor du får en unik mulighed for at være med til at udvikle og sætte retning for den fremtidige Lunden. Som leder af Lunden vil samarbejde både internt i kommunen og med eksterne parter være i højsæde.

Du bliver overordnet leder for en kompetent og tværfaglig sammensat medarbejdergruppe på 120 personer, som aktivt går ind i opgaveløsningen. Lunden råder over eget produktionskøkken, egen pedelfunktion, vaskeri mv. Den daglige ledelse af medarbejderne sker via 3 afdelingsledere. Desuden bliver du en del af ledergruppen på socialområdet, bestående af socialchefen, leder af samstyrken (tilbud til handicappede), leder af vejledning (tilbud om socialpædagogisk støtte) og leder af myndighed. Her får du også en vigtig rolle i forhold til udviklingen af det samlede specialiserede socialområde.

Dine ansvarsområder vil blandt andet være:

 • Den strategiske tænkning på og udvikling af området, herunder arbejdet af udviklingsplanen
 • Ledelse af Lundens afdelingsledere
 • Fastholdelse og videreudvikling af det gode samarbejde med eksterne aktører
 • Det overordnede økonomiske ansvar

Vi forventer:
Der kan være mange veje til jobbet som leder af Lunden. Det kan både være en socialfaglig, sundhedsfaglig eller en helt tredje uddannelsesbaggrund. Vi ser gerne, at du har suppleret din uddannelse med en ledelsesmæssig efteruddannelse på minimum diplomniveau. Praktisk erfaring med ledelse, herunder ledelse af ledere vil være en fordel, men ikke et krav. Endvidere er det vigtigt, at du kan dokumentere erfaring med økonomi og økonomisk styring.  

Det er vigtigt, at du repræsenterer Varde Kommunes værdier: ordentlighed, værdiskabende og stærk og at det kommer til udtryk i din ledelse og i dit samarbejde med såvel borgere som interne og eksterne kollegaer.

Yderligere information
Du kan læse mere om Lunden her (Forside (vardekommune.dk), ligesom du er velkommen til at kontakte Socialchef Lilian Bertelsen på telefon 61 15 53 27.

Tidsplan
Send din ansøgning sammen med CV senest den 5. december 2022.
Der gennemføres to samtalerunder. Første samtale forventer vi at afholde den 12. december og anden samtale forventer vi at afholde den 19. december 2022. Mellem den første og anden samtale vil vi bede dig besvare en personlighedstest, som vi gennemgår resultatet af til anden samtale. Vi bruger Neo Pi-3 som personlighedstest.

Ansættelsen er med tiltrædelse forventes 1. februar 2023. Løn fastsættes efter gældende overenskomst.