Pædagog med særlig interesse for skov, natur og udeliv søges til fast stilling i Daginstitutionen Skovmusen, Dagtilbuddet Vest

Ansøgningsfrist: 15.06.2022

Børnehaveafdelingen i Daginstitutionen Skovmusen, afdeling i Dagtilbuddet Vest søger en pædagog på 37 timer pr. uge i en fast stilling pr. 1. august 2022.
Dagtilbuddet Vest består af fire afdelinger; Svalehuset i Janderup, Outrup Børnehave, Skovmusen i Oksbøl og Mælkevejen i Nr. Nebel. Dagtilbuddet Vest har en overordnet dagtilbudsleder og en daglig leder i hver afdeling. Ansættelsen er i Dagtilbuddet Vest med stillested i én af afdelingerne. Som pædagog refererer du i hverdagen direkte til den daglige leder.

Fokuspunkter i Dagtilbuddet Vest:
Vi er et dagtilbud, der i vores pædagogiske praksis tager afsæt i den nyeste forskningsbaserede viden om børns udvikling og udviklingsstøttende kontakt. Vi møder det enkelte barn ud fra en neuroaffektiv forståelse. Vi er meget optaget af at yde den bedste kvalitet for vores kerneopgave – børnenes udvikling, trivsel og dannelse.

Som en del af Varde Kommunes dagtilbudsområde arbejder vi målrettet med den styrkede pædagogiske læreplan. Vi har et stærkt tværfagligt samarbejde i Varde Kommune, hvor vi har det fælles mål, at leverer den bedste kvalitet for vores kerneopgave.
Vi vægter det gode arbejdsmiljø med åbenhed, ansvarlighed, nysgerrighed, fleksibilitet og medansvar for den gode stemning. Vi tænker innovativt og er kontinuerligt klar til at afprøve nye tiltag.

I Varde Kommune/Dagtilbuddet Vest er der gode muligheder for efteruddannelse og faglig udvikling fx ICDP, NUSSA, Cos-P, Sprogklar og Marte Meo

Særligt for Skovmusen:
Vi er en faglig kompetent og engageret personalegruppe, der lægger vægt på en kontinuerlig udvikling af vores faglige kompetencer i forhold til at tilbyde et anerkendende, spændende og stimulerende læringsmiljø for alle børn. Vi lægger vægt på åbenhed, ærlighed og den gode stemning i samarbejdet.

Skovmusen er en aldersintegreret skov- og naturbørnehave med børn i alderen 0-6 år og er fordelt på 2 matrikler. Skovmusen tilhører de 0-5-årige og Skovhytten er forbeholdt førskolebørnene det sidste år i deres børnehaveliv. Vi har mulighed for at gøre brug af lokaler på Samuelsgården samt gymnastiksalen på Blåvandshuks skole.

Vi er kendetegnede ved at have fokus på et aktivt udeliv, glæde og humor i samværet, givtige fællesskaber, tydelig og troværdig kommunikation.

Udelivet er højt prioriteret. Vi er omgivet af fantastiske omgivelser som skov, sø, eng og mark og vores legeplads med mudder, vand, huler, jordvold, klatretræer m.m. bliver brugt dagligt. Naturen er for os et enestående læringsrum, som kalder på børns bevægelser og sanser. Vi følger de 4 årstider og alt hvad naturen byder på af uforudsigelige oplevelser og som udgangspunkt er hver dag en “turdag”.

Vi arbejder i aldersopdelte grupper i børnehaveafdelingen og har dagligt gruppetid fra kl. 9.30 – 14.00. I vuggestuen arbejdes i mindre grupper og gruppetiden er fra kl. 9.00 – 11.00.
Skovmusen har mange tilbagevendende begivenheder og traditioner som cykelture, koloni, høstcafe, arbejdsdage m.m., hvilket har stor værdi for børn, forældre og personalet.
Vi har fokus på kvaliteten i samværet/relationen fremfor produkt og kvantitet.
Vi vægter fleksibilitet og spontanitet meget højt.

Citat fra vores styrkede pædagogiske læreplan:
”Vores fornemmeste opgave i forhold til at sikre et læringsmiljø, der understøtter natur, udeliv og science er vores engagement, vores nysgerrighed og vores undrende, undersøgende tilgang til naturen samt dens fænomener. Vi er rollemodeller for, hvordan vi begår os i naturen og for hvordan vi behandler naturen samt udnytter naturens ressourcer. Vi vil gå foran ved at ´plante små frø´ hos børnene, så de lærer, at undre sig over ting i deres omverden, som børnene ikke umiddelbart selv havde fundet frem til i deres færden. Vi vil også gå bagved og ved siden af i børnenes søgen efter svar – uden umiddelbart at give svaret med det samme. Igennem nysgerrige, undersøgende og medlevende voksne viser vi børnene glæden ved at være ude i alt slags vejr, så de 4 årstider opleves og mærkes.”

Læs mere om Skovmusen på vores hjemmeside:
  Forside – (Vest) Børnehaven-skovmusen.dk (xn--brnehaven-skovmusen-v7b.dk)

Vi har følgende forventninger til dig som pædagog:

 • Du arbejder og kommunikerer ud fra en anerkendende tilgang
 • Du tager ansvar for relationen med det enkelte barn
 • Du har viden om udviklingsstøttende kontakt og tilknytning
 • Du har evt. erfaring med målgruppen 3-6 år
 • Du tager ansvar for at skabe tillid og åbenhed i forældresamarbejdet
 • Du kan tage tydeligt og anerkendende lederskab for mindre og større børnegrupper
 • Du vægter børneperspektivet som grundlæggende for rammerne for leg samt de planlagte og spontane tiltag
 • Du er indstillet på at arbejde systematisk med didaktik; planlægge, igangsætte, gennemføre og evaluere de pædagogiske tiltag
 • Du kan give og modtage feedback for at yde den bedste kvalitet i forhold til kerneopgaven
 • Du er indstillet på at bruge uderummet som et særligt læringsmiljø hele dagen og i alt slags vejr
 • Du er nysgerrig, udforskende og har mod til at afprøve nye tiltag
 • Du er humoristisk, spontan og bidrager til en sjov hverdag
 • Du har gode it-kompetencer og i skriftlig formidling
 • Du er fleksibel i forhold til arbejdstiden

Ønsker du yderligere oplysninger, kan du kontakte Daginstitutionen Skovmusen på tlf. nr. 75 27 28 47/ 53 61 11 04 – spørg efter daglig leder Hanne Sandholm. Du er også velkommen til at kontakte dagtilbudsleder Marianne Morsing Hansen på tlf. nr. 50 70 28 62.

Ansøgningsfristen udløber den 15.6.2022.

Der afholdes ansættelsessamtaler mandag den 20. juni 2022 (ca. i tidsrummet 14-17).
Løn- og ansættelsesforhold efter gældende overenskomst med BUPL.

Send din ansøgning via nedenstående link.

 

Overvejer du at flytte med jobbet?

I Varde Kommune skaber vores mange levende lokalsamfund gode rammer for dig og din families hverdag. Her er fællesskab, foreningsliv og masser af plads til udfoldelser og oplevelser. Uanset hvor du slår dig ned, får du vores smukke natur i baghaven og daginstitutioner, skoler og indkøbsmuligheder indenfor rækkevidde.

Gå på opdagelse i alt det, Varde Kommune har at tilbyde dig og din familie på www.flyttilvarde.dk