Pædagogisk assistent eller pædagogmedhjælper søges hurtigst muligt til Outrup børnehave

Ansøgningsfrist: 26.09.2022

Da en af vores medarbejdere er fraværende på ubestemt tid, søger vi hurtigst muligt en pædagogisk assistent eller pædagogmedhjælper på 37 timer pr. uge i en tidsbegrænset stilling.

Ansættelsen sker løbende, indtil medarbejderen med de rette kompetencer er fundet, så tøv ikke med at sende din ansøgning allerede i dag.

Outrup Børnehave en afdeling under Dagtilbuddet Vest, som består af; Børnehaven Svalehuset, Skovmusen i Oksbøl, Mælkevejen i Nørre Nebel og Outrup Børnehave.

Outrup børnehave har en legeplads på 4 tønder land med forskellige baser; Hytten, Stalden, Madpakkehuset, Væksthuset og Værkstedet.

Legepladsen rummer skov, kælkebakke, forhindringsbane, frugtlund, geder, kaniner og meget andet, som vi benytter som et pædagogisk læringsrum, ligesom vi gør brug af Varde kommunes delebusser til daginstitutioner.

Vi vægter tanken om at udvikle os sammen højt – bl.a. ved at bytte gruppekollega og eventuelt gruppe en gang om året, for at lære af hinanden.

Vi ser mangfoldighed som en styrke, der skaber udvikling, fællesskab og rummelighed og har et stærkt samarbejde med forældre og lokalsamfund.

Vi er meget optaget af at yde den bedste kvalitet for vores kerneopgave – børnenes udvikling, trivsel og dannelse.

Vi vægter det gode arbejdsmiljø med åbenhed, ansvarlighed, nysgerrighed, fleksibilitet og medansvar for den gode stemning. Vi tænker innovativt og er kontinuerligt klar til at afprøve nye tiltag.

Du kan læse mere om os på vores hjemmeside:
Forside – (Vest) Outrup-børnehave.dk (xn--outrup-brnehave-dub.dk)

Vi har følgende forventninger til dig:

  • Du arbejder og kommunikerer ud fra en anerkendende tilgang og forstår at møde barnet med udviklingsstøttende kontakt
  • Du tager ansvar for relationen med det enkelte barn
  • Du tager ansvar for at skabe tillid og åbenhed i forældresamarbejdet
  • Du kan tage tydeligt og anerkendende lederskab for mindre og større børnegrupper
  • Du vægter børneperspektivet som grundlæggende for rammerne for leg samt de planlagte og spontane tiltag
  • Du kan give og modtage feedback for at yde den bedste kvalitet i forhold til kerneopgaven
  • Du er indstillet på at veksle mellem inde- og uderummet som læringsmiljø
  • Du er nysgerrig, udforskende og har mod til at afprøve nye tiltag
  • Du er humoristisk, spontan og bidrager til en sjov hverdag
  • Du er fleksibel og omstillingsparat i forhold til arbejdstid og opgave

Ønsker du yderligere oplysninger, kan du kontakte Dagtilbudsleder Marianne Morsing Hansen på tlf. nr. 50 70 28 62.

Ansøgningsfristen udløber den 26.9.2022 (bemærk, at vi ansætter løbende, så send sin ansøgning med det samme)

Løn og ansættelsesforhold efter gældende overenskomst med FOA.

Send din ansøgning til via nedenstående ”link”