Parkforvalter, landskabsarkitekt eller lignende til Varde Kommune

Ansøgningsfrist: 15.08.2022

Får du ild i øjnene, når du hører ord som linjer i landskabet, rekreative grønne strukturer, bynatur – og var ”Design by Management” det bedste fag (du måske aldrig har haft) – så er det dig vi vil have!

Vi mangler en parkforvalter til udvikling og administration af kommunens mange grønne områder; fra købstadsmiljøer til legepladser og grønne parkstrøg. Vi har brug for en trænørd eller én der kan blive det – og én der har lyst til at indgå i projekter om udeliv i noget af Danmarks fedeste natur, sammen med dine nærmeste kollegaer.

Varde Kommune har en fantastisk beliggenhed som den vestligste kommune i Danmark. Vi har den barske natur med brede strande, klitter og hede mod vest; vi har ådale, skove og det mere frodige landskab mod øst. Vores bymiljøer er blevet til med afsæt i dette, og vi arbejder respektfuldt med denne arv.

Dine primære arbejdsopgaver vil være forvaltning af de grønne områder, parker og byrum herunder:

 • Udvikling og renovering af eksisterende parker og grønne områder sammen med den udførende enhed Vej og Park
 • Ansvaret for de offentligt tilgængelige legepladser
 • Fagligt bidrag til kollegaer ved tværgående sagsbehandling
 • Varetage dialogen med borgere og brugere af de grønne områder
 • Mindre projekteringsopgaver, hvor du får mulighed for at følge projektet helt til dørs

Vi drømmer om at arbejde mere strategisk og langsigtet, og vi ønsker os en kollega, der har mod på: 

 • Udarbejdelse af strategisk grøn plan for vores rekreative områder
 • Udarbejdelse af administrationsgrundlag for offentlige legepladser
 • Gennemgang og kvalitetssikring af de grønne områder på skoler og børnehaver

Bare rolig – vi hjælpes ad om opgaverne! Du bliver en del af ”Park og Projekter” i Naturcenteret, som er et erfarent team bestående af en landskabsarkitekt, en landskabsforvalter, en pt. vakant skov- og landskabsingeniørstilling og en naturdjøf´er som driver sekretariat for Naturpark Vesterhavet. Vi arbejder selvstændigt med vores opgaver, men er gode til at starte op fælles og sparre løbende.

Du er sandsynligvis uddannet landskabsarkitekt, urban landskabsingeniør, jordbrugsteknolog eller lignende, men du kan også have erhvervet dine kompetencer ad andre veje. Der vil være mulighed for at sammensætte opgaverne efter dine interesser og kompetencer, men vi forventer, at du har ambitioner for gode grønne byrum og er klar på at udfordre os i ”plejer”. Er du nyuddannet, vil stillingen være en god mulighed for at afprøve mange sider af dit fag.

 Vi lægger vægt på at du:

 • Er god til planteanvendelse og kan projektere mindre anlægsopgaver
 • Har interesse i parkforvaltning og kvalifikationer til at være med til at styrke kommunens landskabskvaliteter og grønne profil
 • Har kendskab til udarbejdelse af strategier
 • Har sans for formgivning, kvalitet og kan indtænke driften i løsningsdesignet
 • Har stærke formidlingsevner – både skriftligt og mundtligt og gerne illustrativt
 • Kan samarbejde og sparre med mange forskellige faggrupper

I Naturcenteret får du kollegaer, som arbejder med vandløb, naturbeskyttelse, klimatilpasning, jord og grundvand samt udvikling af byernes og lokalområdernes grønne strukturer. I Naturcenteret bliver du en del af en dedikeret arbejdsplads med et stærkt fagligt miljø. Afdelingen er præget af en uformel, men professionel tilgang til opgaverne. Vi arbejder tillidsbaseret og vi synes, at det skal være rart og sjovt at gå på arbejde.

Løn- og ansættelsesvilkår: 
Stillingen er som udgangspunkt en 37 timers ansættelse, med mulighed for at arbejde mindre, fra 1. september 2022 eller hurtigst muligt derefter. Hvis du er i gang med dit speciale, venter vi gerne på dig.
Ansættelsen sker i henhold til gældende overenskomst, afhængig af dine kvalifikationer og efter forhandling med den forhandlingsberettigede organisation. Stillingen kræver kørekort. Du skal arbejde på rådhuset på Bytoften 2, 6800 Varde. 

Vil du vide mere om stillingen, kan du kontakte leder af Naturcenteret Klaus Bertram Fries på 7994 7110. 

Du kan besøge kommunens hjemmeside www.vardekommune.dk
 15. juni 2022. 

Ansættelsessamtaler forventes afholdt snarest derefter.