Praktikant i HR og Udvikling, med et særligt fokus på arbejdsmiljøopgaver

Ansøgningsfrist: 16.05.2022

Interesserer du dig for HR og den betydning arbejdsmiljøforhold har for medarbejdernes trivsel, så kan du blive klædt godt på som praktikant i HR og Udvikling. Du får mulighed for at snuse til en bred vifte at opgaver indenfor ”HR-området”.

Du vil primært blive tilknyttet Varde Kommunes arbejdsmiljøkoordinator, og arbejde med ind i de arbejdsmiljøopgaver, der håndteres fra et strategisk plan i kommunen.

Du kommer til i tæt samarbejde med arbejdsmiljøkoordinatoren til at arbejde med følgende:

  • Projekt om forebyggelse af vold og trusler og stor arbejdsmængde på Skole-, daginstitutions- og familieområdet
  • Afvikling af årlig arbejdsmiljøkonference
  • Oplæring og support af arbejdsmiljøorganisationen i brug af arbejdsmiljøledelsessystemet ”Safetynet”, og undervisningsdage for arbejdsmiljøorganisationen i brug af dette
  • Facilitering og procesopgaver i organisationen, så du får god træning i undervisning og formidling
  • Planlægning og gennemførsel af udviklingsopgaver

Hertil vil der helt sikkert komme forskellige ad hoc-opgaver, som vil være afhængige af de aktuelle opgaver i HR og Udvikling.

Du vil komme med på de opgaver, arbejdsmiljøkoordinatoren i øvrigt har, og blive klædt godt på til en forståelse af MED-organisation og Arbejdsmiljøopgaven.

Du vil få mulighed for at udvikle og træne kompetencer inden for undervisning og facilitering i større og mindre grupper, så har du et ”formidler- eller underviser-gen”, vil det være en styrke.

Du får også en grundig indføring i arbejdsmiljølovgivningens rammer bl.a. ved at deltage på den lovpligtige arbejdsmiljøuddannelse.

Om praktikken

Du vil indgå i det daglige arbejde i afdelingen, og vil få ansvar for egne opgaver eller delopgaver.

Du er en del af afdelingen på lige fod med konsulenterne, og vi ser frem til at du vil byde i gruppen ind både fagligt og socialt. Du får stillet en kontorplads med computer til rådighed. Arbejdspladsen er på Rådhuset i Varde.  

Praktikken er ulønnet.

Vi forventer, at praktikperioden er at 6 måneders varighed og løber fra august/september 2022 til december 2022. Vi forestiller os, at arbejdstiden er mellem 30 og 37 timer ugentligt. Hvis du skal udarbejde en praktikrapport, så vil der selvfølgelig blive afsat tid hertil undervejs i dit praktikophold. Såfremt dit studie har tre måneders praktikophold, er dette også muligt, i så fald bedes du angive det i ansøgningen.

Som praktikant i Varde Kommune er du underlagt tavshedspligt både under og efter praktikken.

Om os
HR og Udvikling løser mange forskelligartede opgaver. Vi arbejder med medarbejderne fra de kommer ind ad døren som nyansatte til vi sender ud ad døren igen, på pension eller videre til andre udfordringer og alt hvad der foregår derimellem, som eksempelvis, kompetenceudvikling, konflikthåndtering/mægling, trivsel og arbejdsmiljø. Samtidig spiller vi en rolle i hele kommunens arbejde med at udvikle, effektivisere og optimere opgaveløsningen til gavn for borgerne og virksomhederne.

Vi løser mange forskellige typer af opgaver på tværs af organisationen, f.eks. projektledelse, procesfacilitering, analyse, evalueringer, brugertilfredshedsundersøgelser, udarbejdelse af beslutningsgrundlag til direktion og politiske udvalg, samt planlægnings- og koordineringsopgaver

Vi har et uformelt og humoristisk arbejdsmiljø, hvor vi vægter faglig sparring og samarbejde.
I alt i afdelingen er vi 18 medarbejdere.
HR og Udvikling er en del af Personale, Udvikling og Kommunikation.

Du er meget velkommen til at henvende dig til Kirsten Olstrøm på kiol@varde.dk, hvis du skulle have spørgsmål.

Hvis ovenstående har din interesse så send din ansøgning senest 16/5.
 

Overvejer du at flytte med jobbet?

I Varde Kommune skaber vores mange levende lokalsamfund gode rammer for dig og din families hverdag. Her er fællesskab, foreningsliv og masser af plads til udfoldelser og oplevelser. Uanset hvor du slår dig ned, får du vores smukke natur i baghaven og daginstitutioner, skoler og indkøbsmuligheder indenfor rækkevidde.

Gå på opdagelse i alt det, Varde Kommune har at tilbyde dig og din familie på www.flyttilvarde.dk