Praktikant til Jobcenter Varde, Afdeling Administration – Efteråret 2022

Ansøgningsfrist: 04.04.2022

Har du lyst til at være med til at skabe fremtidens jobcenter? Vil du være med til at gå nye veje og udvikle en beskæftigelsesindsats, der skal sætte standarder for landets kommuner?  Vil du være praktikant i Jobcenter Varde – så se her!
 
Varde Kommune er i gang med en gentænkning af jobcentret. Det betyder, at vi er i gang med en stor forandringsproces, hvor et særligt hovedfokus er at inddrage borgere og virksomheder som aktive medspillere. Som praktikant skal du være med til at understøtte denne proces og designe fremtidens jobcenter. Det er derfor vigtigt, at du synes det er spændende at understøtte forandringer samtidig med, at driften kører i højt tempo.
 
Kerneopgaven i Jobcenter Varde er at hjælpe mennesker, uanset alder og funktionsniveau, så tæt på selvforsørgelse som muligt ud fra værdien om, at netop det, giver livskvalitet. I helt særlige tilfælde kan dette ikke lade sig gøre, og så er opgaven, så vidt muligt, at sikre det enkelte menneske et økonomisk fundament.

Hvad bliver dine opgaver?
Som praktikant vil dine opgave spænde bredt og blive tilpasset din profil. Opgaver kan fx være: 

 • Planlægge og gennemføre implementering af servicedesign og involvering af borgere og virksomheder i jobcentret.
 • Hjælpe til med udviklingsprojekter og processer på beskæftigelses- og integrationsområdet.
 • Udarbejde skriftlige notater og analyser
 • Hjælpe til med tolkning og implementering af lovgivning og bekendtgørelser.
 • Udarbejde projekt- og puljeansøgninger til fx Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering (STAR)
 • Analyse og præsentation af tal- og datamateriale fx udvikling i målgrupper og økonomi
 • Bidrage til den politiske betjening med udarbejdelse af sagsfremstillinger, præsentationer og notater.
 • Gennemføre og analysere spørgeskemaundersøgelser i SurveyXact
 • Opdatere og udvikle hjemmesiden
 • Understøtte den fortsatte implementering af GDPR reglerne
 • Udvikling og vedligehold af jobcentrets brug af sociale medier (facebook, linkedin)

Vi forventer ikke, at du på egen hånd vil kunne løse ovenstående opgaver, men vi håber, at du synes opgaverne lyder spændende og som noget du kunne have lyst til at prøve at arbejde og hjælpe med.
 
Vi forestiller os, at du læser på bachelor- eller kandidatdelen af en IT-, samfundsvidenskabelig eller humanistisk uddannelse.
 
Lidt om os
Du vil blive tilknyttet afdelingen Administration, hvor fagligheden er stærk, opgaverne varierede og tempoet samt humøret højt.
 
Administration er en stabsfunktion for Jobcenter Varde, der holder til på Frisvadvej 35 i Varde. Vi er en velfungerende afdeling med 13 medarbejdere med forskellige opgaver og faglig baggrund. 
 
Varde Kommune arbejder ud fra værdierne: Ordentlig – Værdiskabende – Stærk.
 
Praktikperioden
Praktikken er ulønnet.
 
Vi forventer, at praktikperioden forløber fra september 2022 til januar 2023. Vi forestiller os, at arbejdstiden er ca. 30 timer ugentligt med mulighed for hjemmearbejdsdage. Vi er fleksible i forhold til dine konkrete behov.
 
Hvis du skal udarbejde en praktikrapport, så vil der selvfølgelig blive afsat tid hertil undervejs i dit praktikophold.
 
Som praktikant i Administration, bliver du tilknyttet en praktikvejleder, der vil fungere som din sparringspartner – og I vil løbende have samtaler for at sikre det bedst mulige praktikophold for dig.
 
I denne video kan du se vores seneste praktikant fortælle om hendes praktikforløb hos os: https://youtu.be/vYwYfUtURuY

Hvor bor vi
Jobcenter Varde er beliggende på Borgercenter Varde, Frisvadvej 35, 6800 Varde.
 
Ansøgningsfrist

For mere information om praktikstillingen er du velkommen til at kontakte leder af Administration og Ydelse Signe Kold på tlf. 28 18 66 53 / siko@varde.dk.
 
Send din ansøgning, CV og eksamensbeviser senest den 4. april 2022.
 
Du sender din ansøgning via stillingsopslaget på Varde Kommunes hjemmeside.