Primær sygeplejersker søges til arbejdsområde i Varde By

Ansøgningsfrist: 24.01.2022

Du har nu mulighed for at blive en del af en faglig stærk organisation der tilbyder sygepleje til borgere i eget hjem og i klinik.

Sygeplejen i Varde Kommune er organiseret som en selvstændig enhed, og vi er i alt ca. 80 sygeplejersker fordelt på 2 matrikler i hhv. Varde og Tistrup. Vi har faste dag-, aften- og nattevagter, men vi hjælper hinanden i vagtlagene for at skabe en arbejdsplads med stort kollegialt fællesskab.  Derudover er vi en organisation i bevægelse, og vi arbejder kontinuerligt med at kvalitetssikre og udvikle vores sygepleje.

Trives du i et miljø, hvor der er højt til loftet og hvor det faglige og kollegiale miljø prioriteres?

Så er det måske lige dig vi søger.

Sygeplejen i Varde søger netop nu:
2 sygeplejersker til faste stillinger samt 1 sygeplejerske til 1 års vikariat.

Der er ikke på forhånd fastlagt en ugentlig arbejdstid for de forskellige stillinger, men det forventes, at du ønsker en arbejdstid på mellem 30-37 timer.

Du skal arbejde hver 4. weekend og det er fortrinsvis dagvagter.

Du kan se dig selv i følgende beskrivelse:

 • Du tager medansvar for den sundhedsfaglige indsats i borgerforløbene.
 • Du tænker i rehabilitering.
 • Du trives med rutineopgaver, der brydes af akutte situationer, der kræver overblik, faglig stillingtagen, prioritering, handlings- og beslutningsevne.
 • Du ønsker at udvikle egne kompetencer og bidrage reflekteret til udviklingen af kompetencerne i sygeplejen.
 • Du går på med krum hals og er yderst ambitiøs på borgernes vegne.
 • Du har gode samarbejdsevner i forhold til forskelligartede borgere og en bred vifte af samarbejdspartnere på tværs af faggrupper.
 • Du kan varetage konsulentfunktionen i forhold til den hjælper/assistent gruppe, som du deler borgere med, herunder sparring, vejledning og instruktion.

Sygeplejen vægter arbejdsmiljøet højt med plads til forskellighed. Du er derfor villig til at arbejde for Varde Kommunes værdier, ordentlig, værdiskabende og stærk, i enhver sammenhæng.

Vi tilbyder:

 • Et selvstændigt job med medindflydelse og medansvar.
 • Et job med stor mulighed for faglig udvikling.
 • En afvekslende hverdag med mange spændende opgaver.
 • Et fantastisk kollegialt fællesskab.
 • En rummelig arbejdsplads hvor der er plads til alle.
 • God oplæring og introduktion i arbejdsopgaverne.

Tjenestebil og telefon stilles til rådighed.

I din ansøgning bedes du opgive 2 reference personer.

Seneste frist for ansøgningen er mandag den 24/01-22 kl. 12.00. Ansættelsessamtaler forventes afholdt onsdag den 26/01-22.

Dine løn- og ansættelsesvilkår sker i henhold til gældende overenskomst. Hvis du ikke er ansat i kommunen, vil der være en prøvetid på 3 måneder.

Du er velkommen til at ringe eller skrive en mail for at høre mere hos:
Teamleder Sandie Eis Ravn, tlf. 23 67 64 51, mail. sanr@varde.dk

Vi glæder os til at modtage din ansøgning.