Samstyrken Østervang søger pr. 1.12.22 sygeplejerske til et års barselsvikariat med mulighed for fastansættelse

Ansøgningsfrist: 24.10.2022

Har du fagligheden i orden, og kan du se dig selv være med til at bringe de sundhedsfaglige ydelser i samspil med de socialpædagogiske fagligheder? Vægter du relationsarbejde, og kan du indgå i tætte relationer med borgerne i hverdagen på et specialiseret botilbud?

Samstyrken Østervang 3 i Varde er et specialiseret botilbud, som danner ramme for 15 borgere med betydelig og varig funktionsnedsættelse. Det overordnede mål er at give borgeren optimal livskvalitet med så stor indflydelse på egen hverdag som muligt og med hensyntagen til den enkeltes udvikling og kompetencer.

Forudsætningen for at nå dette mål er, at vi arbejder tværfagligt med metoder målrettet den enkelte borger. Via relationsarbejde sikrer vi omsorg, tryghed og udvikling.
Vi arbejder helhedsorienteret i tæt samarbejde mellem bo og beskæftigelse for at sikre den optimale udvikling og livskvalitet for borgerne.

Teamet
Du bliver en del af et team med engagerede kolleger, der er i løbende udvikling og som brænder for arbejdet med målgruppen. Vi arbejder tæt sammen med fokus på kerneopgaven og finder i fællesskab dagligt løsninger på de udfordringer, vi møder.

Vi jonglerer mellem sundheds- og serviceloven og brænder for at implementere sundhedsfaglige indsatser i en pædagogisk hverdag.
Vi har et stort fokus på arbejdsmiljøet og et ønske om at være en fantastisk arbejdsplads.

Om dig
Jobbet er for dig, der ønsker et job med sundhedsfaglige opgaver kombineret med en arbejdsdag, hvor det at kunne indgå i tætte relationer med tilbuddets borgere på ledsagerture, hjælp til læge, tandlæge osv. og en cykeltur ned til beskæftigelsen om morgenen også er en del af hverdagen.

Du vægter vi-følelsen højt og er fagligt nysgerrig og kan lide at reflektere over egen, såvel som andres praksis. Du prioriterer faglighed og en anerkendende tilgang højt og er klar til at samarbejde med både borgere, pårørende, kolleger og andre faggrupper. Du kan lide at have mange bolde i luften og kan strukturere din hverdag.

Vores dagligdag tager udgangspunkt i KRAP:
K ognitiv R essourcefokuseret A nerkendende P ædagogik

Vi kan tilbyde dig
Stilling på 30 timer fra den 1.december 2022. Løn- og ansættelsesvilkår sker ifølge gældende overenskomst.

Har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte afdelingsledere:

Tina Jørgensen tlf. 20 58 70 09 eller pr. mail: tinj@varde.dk og Linda Uhre Langvad tlf. 21 33 99 88 eller pr. mail: lula@varde.dk på hverdage ml. kl. 9 – 14.

Ansøgningsfrist: 24. oktober 2022

Samtaler: 31. oktober 2022.

Ansøgninger modtages kun elektronisk via linket i jobopslaget.

Læs meget mere om os på www.samstyrken.dk