Social- og sundhedsassistent til Samstyrkens Sundhedsteam!

Ansøgningsfrist: 19.08.2022

Vil du være en del at et TEAM, der har høj faglighed – opgaven i centrum – en helhedsorienteret tilgang? Så er det lige dig, vi vil glæde os til at byde velkommen som kollega. Der er tale om en orlovsstilling indtil februar 2023, men med mulighed for en fastansættelse i en af Samstyrkens afdelinger efterfølgende.  

Samstyrken har en bred vifte af tilbud på Det Specialiserede Socialområde i Varde Kommune. Vi har bl.a. botilbud, specialiserede botilbud, aflastningstilbud, samt beskæftigelse på 15 matrikler fordelt i Oksbøl, Ølgod, Årre og Varde. Hertil er Samstyrkens mobile Sundhedsteam tilknyttet.  

Sundhedsteamet er en fast enhed, der løser sundhedsfaglige opgaver på tværs af Samstyrkens tilbud i dag- og aftentimer og har stor berøringsflade både med interne og eksterne samarbejdspartnere.

Samstyrkens kerneopgave:
Vores overordnede mål er at give borgeren optimal livskvalitet med så stor indflydelse på egen hverdag som muligt og med hensyntagen til den enkeltes udvikling og kompetencer.

I Samstyrken arbejder vi bl.a. ud fra KRAP-modellen, som betyder:

Kognitivt – vi tager udgangspunkt i den enkelte borgers mentale udvikling
Ressourcefokuseret – vi tager udgangspunkt i den enkelte borgers ressourcer
Anerkendende – vi kommunikerer anerkendende og respektfuldt med borgerne
Pædagogisk – vi er altid på jagt efter den allerbedste pædagogiske løsning

Hvad kan vi tilbyde dig?

  • Et stærkt fagligt fællesskab!
  • Stor selvstændighed og dejlige kollegaer på alle vores tilbud
  • Tæt sparring og vidensdeling samt kompetenceløft.
  • Du bliver en del af Samstyrkens Sundhedsgruppe, hvor vi mødes med faste intervaller med alle øvrige sundhedsfaglige medarbejdere i organisationen.
  • Du løser opgaver på tværs af tilbuddene.
  • Individuel oplæring og mulighed for videreuddannelse.
  • Stor medindflydelse f.eks. på at tilrettelægge opgaver, indflydelse på egen arbejdsplan og lign.
  • Visitering og planlægningsopgaver.

Arbejdstid:
Stillingen er på 28-30 timer / ugt. Som udgangspunkt er det med blandende dag- og aftenvagter, samt hver 3 weekend. Fremadrettet kan andet eventuelt aftales.

Tjenestebil, IT og telefon stilles til rådighed.

Løn- og ansættelsesvilkår sker ifølge gældende overenskomst.

Ansættelse snarest muligt eller pr. 1.9.2022.
Ansøgningsfrist: 19. august 2022 kl.12 / Ansøgninger modtages kun elektronisk via linket i jobopslaget
Der afholdes løbende samtaler.

Kontakt:
Vil du vide mere om stillingen kan du kontakte:
Leder Tanja Rasmussen * Mobil 20366787 * Mail Tras@varde.dk

Se mere om os på: www.samstyrken.dk