Sundhedsplejen i Varde Kommune – 1 fast stilling

Ansøgningsfrist: 20.06.2022

Tiltrækkes du af tidlig indsats, faglig udvikling, indflydelse og ikke mindst en helt fantastisk kollegagruppe? Så er Sundhedsplejen i Varde stedet for dig.

Da en af vores dygtige sundhedsplejersker har søgt nye udfordringer, søger vi hermed hendes afløser fra 1. august (evt. 1. juli) eller snarest derefter. Der er tale om en kombineret stilling og den ugentlige arbejdstid er 32-37 t/uge efter aftale.

Sundhedsplejen er opdelt i 3 distrikter, men alle med fast base på Lerpøthus i Varde. Organisatorisk er vi forankret i Børn og Familie. Sammen er vi optaget af at give alle børn, unge og familier sundhedspleje af høj kvalitet.

Sundhedsplejen i Varde Kommune satser på tidlig indsats, der indebærer sundhedsfremmende og forebyggende tiltag allerede fra graviditeten. Vi har særlig fokus på den tidlige tilknytning og ADBB-screening tilbydes alle, ligesom bl.a. COS-P og MarteMeo  er et tilbud til udvalgte.

Vi er 16 sundhedsplejersker, der lægger vægt på høj faglighed og udvikling. Vi er præget af hjælpsomhed, engagement, nysgerrighed og humor, og vi glæder os rigtig meget til at tage imod vores kommende nye kollega.

Om dig:

 • Du er uddannet sundhedsplejerske, og har relevant erfaring med i bagagen
 • Du er faglig kompetent og udviklingsorienteret
 • Du har en positiv tilgang, og ser muligheder frem for begrænsninger
 • Du er ansvarsbevidst og vil bidrage til arbejdsglæden, som vi mener, er en drivende kraft.
 • Du er fleksibel og åben overfor nye udfordringer.
 • Du forstår at arbejde selvstændigt som selvtilrettelæggende, samtidig med at du er holdspiller.

Vi kan blandt andet tilbyde:

 • En arbejdsplads med høj faglighed
 • Introduktions program med mentorordning
 • Fast faglig sparring og supervision
 • En arbejdsplads, hvor vi har meget stor fokus på et godt arbejdsmiljø.
 • 4-5 hjemmebesøg samt 2 konsultationer til alle nyfødte, og derudover graviditetsbesøg til alle førstegangsforældre samt særligt udsatte.
 • Obligatoriske ind- og udskolingsundersøgelser i 0. og 8. klasse, og derudover ser vi også alle skolebørn i 1., 3. og 6. klasse.
 • Et fagligt spændende og alsidigt job, hvor du selv får mulighed for at præge udviklingen. Vi favner bredt: Lige nu arbejder vi bl.a. med udvikling af sundhedsplejens indsats i forhold til de allermest sårbare. Vi har overvægtsindsats for førskolebørn, ligesom vi deltager i projekt ”Amning – en god start sammen.”
 • Vi tilbyder 1½ og 3 års besøg til familier i udsatte positioner, og arbejder for bedre overgange og udbygget samarbejde med dagtilbud.
 • Vi har stor fokus på faglig udvikling og relevant efteruddannelse. Vi kan bl.a. nævne: IBCLC, småbørnskonsulent-uddannelsen, MarteMeo, ADBB og COS-P. I første omgang vil du blive tilbudt ADBB certificering.

Vi håber, at du har fået lyst til at høre mere om Sundhedsplejen i Varde Kommune, og glæder os rigtig meget til at høre fra dig.

Indhent meget gerne flere oplysninger hos Leder af Sundhedsplejen Annette Pedersen telefon 24268454.

Løn ifølge overenskomst.
Der indhentes børne- og straffeattest.

Send din ansøgning med CV og bilag senest mandag den 20. juni
 2022 kl.12.
Samtaler forventes afholdt i slutningen af uge 25