Teamleder for Varde STU-Center

Ansøgningsfrist: 11.03.2022

Vil du stå i spidsen for at udvikle og drifte en uddannelsesinstitution, der skaber særligt tilrettelagte ungdomsuddannelsesforløb for unge i Varde Kommune, så kan stillingen være noget for dig!

Varde STU Center præsterer et uddannelsestilbud som matcher krav og retning for lovbekendtgørelsen på området. "Formålet med ungdomsuddannelsen er, at unge udviklingshæmmede og andre unge med særlige behov opnår personlige, sociale og faglige kompetencer til en så selvstændig og aktiv deltagelse i voksenlivet som muligt og eventuelt til videre uddannelse og beskæftigelse”.

I praksis omsættes det blandt andet til at:

 • De unge lærer at træffe valg i og om eget liv, så vi skal ikke træffe dem for dem
 • De unge lærer at lave mad, de selv kan lave derhjemme
 • De unges praktikker målrettes en realistisk tilknytning til arbejdsmarkedet
 • De unge bliver inkluderet i det almindelige samfund gennem praktikker i virksomheder og institutioner
 • De unges netværk er i de unges liv. Vi er der kun et kort øjeblik, derfor er netværket vigtigst
 • De unge støttes i at opnå et aktivt fritidsliv
 • De unge oplever at forløbsplanen er deres plan

Hvem søger vi?
Vi ønsker en leder, der sammen med medarbejderne, kan profilere, drifte og fortsat udvikle STU som et attraktivt uddannelsestilbud for de unge.  Desuden skal lederen stå i spidsen for fortsat at sikre en fremtidig uddannelsesinstitution, der blandt de unge og deres netværk er kendt for en åben dialog. Lederen skal skabe en ramme, så de unge oplever, at de har indflydelse på deres eget uddannelsesforløb, men også på kulturen, undervisningsindholdet og de sociale aktiviteter. De unge skal opleve, at medarbejderne har kompetencer til at hjælpe netop dem, med de udfordringer de har. De unge skal gennem deres STU-forløb opnå kendskab og eventuelt tilknytning til arbejdsmarkedet, ligesom de er blevet en del af foreningslivet i Varde Kommunes mange forskellige foreninger.

Lederen skal kunne navigere i et samarbejde med de unge, forældre og andet netværk i de unges overgang til voksenlivet. De unges netværk skal have oplevelsen af, at de har mulighed for at være en ressource i de unges liv og støtte op om deres uddannelsesforløb. De skal erfare, at der tilbydes et særligt tilrettelagt forløb for deres unge menneske, som tilgodeser deres behov og skaber bedst mulige forudsætninger for, at den unge udvikler sig personligt, fagligt og socialt til så aktivt og selvstændigt et voksenliv som muligt. De skal føle sig fuldstændig trygge i, at deres unge går på STU, fordi de oplever medarbejderne professionelle og kompetente.

Lederen skal have forståelse for overgangene i de unges liv og formå at samarbejde med andre kommunale aktører, da de unge har mange kontaktflader, der er betydningsfulde for, at de unge får optimale muligheder både på den korte og lange bane. Eksempelvis kræves der et velfungerende samarbejde med UU, Jobcenter og Social og Handicap, hvor du som leder skal se det som en naturlig opgave, at den skriftlige dokumentation på STU kan bruges i et afklaringsforløb i Jobcenteret. Du skal derfor evne at sætte dig ind i forskellige lovgivninger og interesser samt have flair for at skabe gode samarbejdsrelationer med ledere fra andre afdelinger. 

Eksempelvis skal de unge og deres netværk opleve, at STU Centeret gør en forskel i den periode, hvor de unge flytter hjemmefra. De skal her se resultaterne af undervisningen, så de færdigheder de unge har opnået på STU centeret kan overføres til eget hjem, så de formår at klare madlavning, rengøring, indkøb mm. i udstrakt grad, og at der skabes en sammenhængende tværfaglig indsats, hvis der er behov for støttefunktioner i hjemmet.

Vi foretrækker en leder med erfaring indenfor uddannelse og ledelse og har nedenstående ønsker:

 • Ledelseserfaring fra en uddannelsesinstitution
 • Praksiserfaring fra uddannelsesinstitutioner, eksempelvis erhvervsrettet uddannelse
 • Erfaring med kortuddannede på arbejdsmarkedet
 • Erfaring med at arbejde med unge i STU-målgruppen
 • Erfaring med at skabe kendskab og tilknytning til arbejdsmarkedet for sårbare unge

Du bliver ansat på STU-Centeret i Gårde, refererer til lederen af indsatser og er organisatorisk forankret i Børn og Familie. I Børn og Familie arbejder vi ud fra Varde Kommunes værdier: Ordentlig, værdiskabende og stærk.

Det forventes derfor, at du kan se dig selv som leder i ledelsesgrundlaget for Varde Kommune:

Ledelsesgrundlag: vaerdiplakat-ledelsesgrundlag_final.pdf (vardekommune.dk)

Stillingen er normeret til 37 timer, og du kommer til at lede 8 medarbejdere med forskellige uddannelsesmæssige baggrunde, som alle byder positivt ind med erfaring og kvalificerede synspunkter. Men du skal sætte retningen og tage ansvaret for, at der skabes særligt tilrettelagte forløb med høj kvalitet for den enkelte unge.

Foruden lederopgaven vil der være behov for, at du at indgår i den daglige undervisning eller praktikkoordinering med erhvervslivet. Du skal derfor se stillingen som en optimal mulighed for at kombinere ledelsesopgaven med arbejdet med de unge.

Ansøgningsfrist den 11.03.2022 kl. 8.00.
Samtale afholdes den 23.03.2022.

Det forventes, at du kan starte snarest og senest 1.5.2022.

Løn- og ansættelsesvilkår er i henhold til overenskomst mellem KL og den forhandlingsberettigede organisation.

Ved ansættelse i stillingen skal straffeattest afleveres, og børneattest vil blive indhentet.

Ved spørgsmål til stillingen kan du kontakte Leder af Indsatser Marianne Schmidt Kjærgaard på telefon 51167844 eller Karl Haahr, underviser på STU på telefon 29899954.