Unik chance for at blive nattevagtssygeplejerske i Varde

Ansøgningsfrist: 20.04.2022

Da vores faste nattevagt efter 27 års tro tjeneste nu går på pension, søger vi efter en ny kollega som kan udfylde de sko hun efterlader hos os med start 1. juni 2022.

Jobbet som nattevagt i Varde Kommune.
Der møder hver nat to sygeplejersker ind til at dække kommunen, en i Varde og en i Tistrup.
Når man er mødt ind i Varde og har fået rapport, kører man ind til hjemmeplejegruppen, og derefter arbejder man som team sammen i løbet af natten om opgaverne.

SPL kører som udgangspunkt ud sammen med en SSH og hjælper til som 2. mand ved servicelovsopgaver, men hovedopgaven er at løse sundhedslovsopgaver.

Arbejdsopgaverne spænder bredt og du vil få opgaver som:

 • faste sygeplejeopgaver som ex skift af pumper og palliativ smertebehandling
 • akutte opgaver bestilt af lægevagten
 • opstart af selvbehandlingsplaner
 • nødkald der dækker alt fra ukomplicerede fald til kreative løsninger for at forebygge indlæggelse

Lyder det som noget for dig, og kan du se dig selv i følgende beskrivelse?

 • Du tager medansvar for den sundhedsfaglige indsats i borgerforløbene.
 • Du tænker i rehabilitering.
 • Du trives med rutineopgaver, der brydes af akutte situationer, der kræver overblik, faglig stillingtagen, prioritering, handlings- og beslutningsevne.
 • Du har gode samarbejdsevner i forhold til forskelligartede borgere og en bred vifte af samarbejdspartnere på tværs af faggrupper.
 • Du kan varetage konsulentfunktionen i forhold til den hjælper/assistent gruppe, som du deler borgere med, herunder sparring, vejledning og instruktion.

Helt grundlæggende for det job vi tilbyder gælder:

 • Vi arbejder 7-7
 • Et selvstændigt job med medindflydelse og medansvar.
 • Et job med mulighed for faglig udvikling.
 • Et fantastisk kollegialt fællesskab.
 • En rummelig arbejdsplads hvor der er plads til alle.
 • God oplæring og introduktion i arbejdsopgaverne.

Lyder det som din fremtidige arbejdsplads, så ser vi gerne din ansøgning inden d. 20/4-22 kl. 10. Ansættelsessamtaler vil blive holdt mandag den 25. april.

Dine løn- og ansættelsesvilkår sker i henhold til gældende overenskomst. Derudover er der et lokalforhandlet årligt tillæg.

Hvis du ikke er ansat i kommunen, vil der være en prøvetid på 3 måneder.

Du er velkommen til at ringe eller skrive en mail for at høre mere hos:
Teamleder Sandie Eis Ravn, mail. sanr@varde.dk tlf. 23 67 64 51.

Tjenestebil og telefon stilles til rådighed.
I din ansøgning bedes du opgive 2 reference personer.