Vi tilbyder spændende stillinger i Primær Sygeplejen i Tistrup, Varde Kommune

Ansøgningsfrist: 19.12.2021

Sygeplejen i Varde Kommune er en organisation i bevægelse, og du kan netop nu være med til at påvirke og kvalitetssikre vores sygepleje.

Trives du i et miljø, hvor der er højt til loftet og hvor du har en stor grad af indflydelse på dit daglige arbejde? Vægter du det faglige og kollegiale miljø meget højt? Så er det måske lige dig vi søger.

Sygeplejen er organiseret som en selvstændig enhed i Varde Kommune, vi er i alt ca. 80 sygeplejersker fordelt på 2 matrikler, i Varde og i Tistrup.

I sygeplejen i Tistrup søger vi netop nu:

-En sygeplejerske på 30-37 timer til ”Inde teamet”. Inde teamet består af 5 sygeplejersker, som håndterer de komplekse sygeplejefaglige opgaver samt den sundhedsfaglige dokumentation, som knytter sig til borgerne på plejecentrene i området. Der samarbejdes tæt med plejepersonalet, fysio-/ergoterapeuter samt praktiserende læger i forbindelse med træffetider samt stuegang. Arbejdet er fortrinsvist på hverdage i dagtid.

-En sygeplejerske på 30-37 timer til at køre i udeområdet. Her bliver du en del af en gruppe af udekørende sygeplejersker, som håndterer de komplekse sygeplejefaglige opgaver samt den sundhedsfaglige dokumentation hos borgerne i eget hjem i vores område, samt på vores sygeplejeklinikker. Arbejdet er fortrinsvist i dagtid, men der vil forekomme aften eller nattevagter. Der arbejdes hver 4. weekend.

Arbejdsopgaverne er mangfoldige i hjemmesygeplejen, hvor vi har både korte og lange forløb hos borgerne. Vi vægter de gode borgerforløb højt, og gør en indsats for at løse kerneopgaven sammen, både som enhed men også sammen med alle vores samarbejdspartnere både internt i kommunen og eksternt.

Hvis du har interesse i at vejlede og måske en uddannelse som klinisk vejleder hører vi også gerne fra dig – dog er dette ikke et krav, men blot en mulighed.

Tjenestebil og telefon stilles til rådighed.
I din ansøgning bedes du opgive 2 reference personer.
Seneste frist for ansøgningen er søndag den 19/12-21. Ansættelsessamtaler forventes afholdt tirsdag den 21/12-21 eller onsdag den 22/12-21.