Visitator til Team Visitation

Ansøgningsfrist: 20.03.2022

Er du god til at møde mennesker og kan du sætte borgeren i centrum? Så skal du søge stillingen hos Team Visitation, Varde Kommune

Ældre og Sundhed – myndighed søger pr. 1. maj 2022 en visitator på 32 timer ugentlig med solid sundhedsfaglig baggrund til Team Visitation.

Er du sygeplejerske vil det være en fordel – vores kollega, der går på efterløn er sygeplejerske.

Vi søger en kollega, der kan sige ja til følgende:

 • Solid sundhedsfaglig erfaring fra kommune eller region – gerne med afsæt i borgerens hverdagsliv.
 • Erfaring med at lave helhedsorienterede behovsvurderinger med en rehabiliterende tilgang hvor borgeren og pårørende er aktive medspillere og samarbejdspartnere.
 • Erfaring og vilje til tværfagligt samarbejde og Relationel Koordinering på tværs af organisationer og sektorer.
 • Gode kommunikative evner i både tale og skrift, erfaring med IT og dokumentation.
 • Lyst til myndighedsrollen: At træffe afgørelse, der balancerer mellem borgers behov for ønsker, faglighed, etik, lovgivning og det af Kommunalbestyrelsen fastlagte serviceniveau.
 • Står på egne ben og kan træffe beslutninger – men samtidig i høj grad er en team-spiller.
 • Kørekort.

Hvem er vi?
Ældre og Sundhed – myndighed, består af Team Administration, Team Hjælpemidler og Team Visitation. Som Visitator bliver du en del af Team Visitation.

Vores mål er at sikre sammenhængende og koordinerede forløb for vores borgere med afsæt i den enkelte borgers livssituation og mål. Vi sikrer flow i en den enkelte borgers forløb – og hele systemet, så ressourcerne bruges optimalt.  Forløbskoordination er således en væsentlig del af funktionen som visitator. En anden del er at sikre det politiske serviceniveau og borgerens retssikkerhed.

Team Visitations arbejdsområder er:

 • Behandling af ansøgninger om praktisk og personlig hjælp, hverdagsrehabilitering, træning, madservice, nødkald, omsorgstandpleje, midlertidige ophold, plejeboliger og hjemmesygepleje.
 • Besøg hos borgere i eget hjem for en vurdering af behov for hjælp
 • Koordinering af udskrivelser fra sygehuset samt behandling af telefoniske henvendelser.
 • Målsamtaler på Døgnrehabiliteringen – opfølgning på midlertidige ophold
 • Kvalitetssikring og klagesagsbehandling

Vi tilbyder:

 • En spændende og udfordrende arbejdsplads, hvor der fokus på nytænkning, faglighed og ordentlighed.
 • Dygtige og engagerede kolleger, faglig sparring og et rigtig godt kollegialt sammenhold
 • Introduktionsperiode med sidemandsoplæring. Efter periode tilbydes visitatoruddannelse, hvis du ikke har denne i forvejen.
 • Løn- og ansættelsesvilkår efter gældende overenskomst.

For yderligere oplysninger, kontakt Anette Førgaard, tlf. 2174 9999.

Ansøgningsfrist er søndag den 20. marts 2022. Der vil blive afholdt samtaler onsdag den 23. marts 2022, eftermiddag. Søg stillingen via nedenstående link: ”Send ansøgning”
 

Overvejer du at flytte med jobbet?

I Varde Kommune skaber vores mange levende lokalsamfund gode rammer for dig og din families hverdag. Her er fællesskab, foreningsliv og masser af plads til udfoldelser og oplevelser. Uanset hvor du slår dig ned, får du vores smukke natur i baghaven og daginstitutioner, skoler og indkøbsmuligheder indenfor rækkevidde.

Gå på opdagelse i alt det, Varde Kommune har at tilbyde dig og din familie på www.flyttilvarde.dk