Få dit budskab på Varde Kommunes byportaler

Ved rundkørslen i Billum og på Ribevej i Varde syd møder tusindvis af bilister hver dag Varde Kommunes to digitale infoskærme.

Her kan alle annoncere for deres arrangementer og begivenheder, hvis de har almen interesse og offentlig adgang.

Regler og vilkår for annoncering

Sådan bestiller du

Pil ned ikon

Tryk her for at bestille din annonce.

Bestillingen skal laves senest 5 hverdage før den ønskede dato.

Hvad kan der annonceres for?

Pil ned ikon

Der kan bookes annoncer som omhandler:

 • Kultur- og sportsarrangementer, udstillinger, konferencer og lignende
 • Events
 • Store handelsarrangementer
 • Generel borgerinformation og offentlige kampagner
 • Trafikinformation

Der lægges vægt på, at arrangementer og begivenheder skal være væsentlige, have bred almen interesse og offentlig adgang.

Vær opmærksom på:

 • At arrangementer som foregår uden for kommunegrænsen som udgangspunkt vil blive afvist.
 • At Varde Kommune forbeholder sig retten til sige nej til annoncer, som vurderes til ikke at leve op til kriterierne.
 • At Varde Kommune forbeholder sig retten til at vurdere, hvor lang tid et opslag skal køre. Perioden skal svare til begivenhedens aktualitet.

Materiale til annoncen

Pil ned ikon

Annoncen sættes op som et helt billede.

Hvis du selv sætter din annonce op, så vær opmærksom på følgende krav til annoncematerialet:

 • Du kan enten sende en billedfil i jpg eller png format.
 • Billedet skal have opløsningen: 8,47 x 12,7 centimeters og 300 pixels inch.
 • Annoncen skal have et helt kort og enkelt budskab – mere kan de forbipasserende biler ikke nå at se.
 • Der må ikke være logoer på annoncen.

Ved dit valg af billede, evt. farveønsker og budskab skal du være opmærksom på, at:

 • Lys tekst fungerer godt på mørk/farvet baggrund.
 • Det er en fordel, at farverne har stor kontrast.
 • Skriftstørrelsen skal have punktstørrelse 30 som minimum. Derfor kan der ikke stå en masse med småt.
 • Undgå store, lyse felter.
 • At vi ikke sætter annoncer op med helt hvid baggrund. 100 % hvid baggrund lyser så kraftigt, at teksten bliver meget utydelig, uanset hvor stor en skriftstørrelse, man arbejder med.

Bestillingen skal laves senest 5 hverdage før den ønskede dato.

Hvordan vises annoncerne?

Pil ned ikon

Annoncerne vises enkeltvis i 10 sekunder ad gangen. Skift mellem annoncerne sker ved langsom op- og nedblænding. Dette sker af hensyn til trafiksikkerheden.

Skiltene er slukket mellem kl. 24.00 og 06.00 hver dag.

Der tages forbehold for tekniske nedbrud, som kan medføre, at skiltene er ude af drift i kortere perioder. Dette betragtes som force majeure.

Priser

Pil ned ikon

Pr. 1. marts 2018 koster det 750 kroner (excl. moms) for en uges annoncering. Prisen inkluderer visning på begge infoskærme. Der afregnes pr. påbegyndt uge.

Prisen inkluderer en korrekturrunde, hvor bestilleren får tilsendt annoncen til godkendelse, inden den publiceres på skærmene.

Annoncer for arrangementer, hvor Varde Kommune (inkl. kommunens institutioner) er hovedarrangør eller støtter selve arrangementet økonomisk, er uden egenbetaling (gældende for annoncering svarende til max ti uger pr. kalenderår). Kulturelle institutioner, der har en partnerskabsaftale, kan ligeledes annoncere uden egenbetaling (gældende for annoncering svarende til max ti uger pr. kalenderår).