Forsikring af frivillige

Varde Kommune forsikrer frivillige, der yder en frivillig indsats i kommunal sammenhæng.

Værdien af de frivilliges hjælp er uvurderlig og Varde Kommune anerkender indsatsen som helt uundværlig. Men hvordan er det lige med forsikringsforholdene, når du udfører frivillige indsatser?

Varde Kommune forsikrer dig, når du yder en frivillig indsats, der sker i overensstemmelse med den kommunale opgavevaretagelse.

Frivillige er omfattet af ordningen, når de har indgået en forhåndsaftale med en relevant kommunal leder eller en medarbejder med uddelegeret kompetence. I denne forhåndsaftale har den frivillige og lederen aftalt hvilken frivillig indsats, der udføres i de enkelte tilfælde.

Hvornår er du forsikret?

Ulykkesforsikring

Pil ned ikon

Varde Kommune har en ulykkesforsikring for dem, der yder en frivillig indsats.

Kørsel i bil

Alle biler har en lovpligtig ansvarsforsikring. Den omfatter alle passagerer i bilen, samt eventuel skade på modparten, men ikke føreren selv. Såfremt du er chauffør, mens du yder en frivillig indsats, vil du være omfattet af ulykkesforsikringen.

Ansvarsforsikring

Pil ned ikon

Du er dækket via kommunens ansvarsforsikring, hvis du er uheldig at ødelægge andres ting, eller du forvolder en personskade i forbindelse med din frivillige indsats. Erstatningsansvaret bliver vurderet efter dansk rets almindelige erstatningsregler.

Et godt råd

Forvolder du en skade, skal du ikke diskutere ansvarets placering med modparten; overlad sagen til Varde Kommune, så vil kommunens forsikringskontor sammen med kommunens forsikringsselskab tage stilling til skyldsspørgsmålet.

Foreninger - ikke omfattet

Pil ned ikon

Hvis man er frivillig i Varde Kommune via en forening, er det fortsat foreningen, der skal tegne forsikring for sine frivillige, og man er ikke omfattet af Varde Kommunes forsikringer.

Sådan anmelder du en skade

Pil ned ikon

Hvis du selv er kommet til skade eller har forvoldt skade på andre eller andres ting, skal du henvende dig til den medarbejder/leder ved Varde Kommune, som du har aftalt din frivillige indsats med. De vil vejlede dig, hvordan du skal forholde dig i forbindelse med skaden og anmelde skaden til kommunes forsikringsafdeling. Skadeanmeldelsen modtages elektronisk i forsikringsafdelingen, og vi vil herefter behandle din skade. Vi sender vores korrespondance i din E-Boks.

Spørgsmål?

Pil ned ikon

Hvis du har spørgsmål, kan du enten henvende dig til den medarbejder/leder ved Varde Kommune, som du har aftalt din indsats med eller kontakte Forsikringskontoret ved Varde Kommune:

Anja Nyvang tlf. 79 94 68 29

Du kan også sende en mail til forsikring@varde.dk