Udviklingsrådene

Er du interesseret i nærdemokrati og borgerinddragelse – så læs videre om udviklingsrådene i Varde Kommune!

De ni udviklingsråd i Varde Kommune skal først og fremmest binde hele Varde Kommune sammen på den gode måde. Udviklingsrådene er bindeleddet mellem byråd og den enkelte borger – uanset hvor i den geografisk store kommune man befinder sig.

Udviklingsrådene skal samarbejde om udviklingen af endnu mere attraktive lokalsamfund for derigennem at styrke helheden. Udviklingsrådene skal blandt andet ved hjælp af dit engagement og dine ideer være en åben platform for idéudveksling, nærdemokrati, dialog og samhørighed for hele kommunen.

I 2018 blev der igangsat en evaluering af udviklingsrådene, hvor både byrådspolitikere og udviklingsrådsmedlemmer deltog. Det resulterede i en ny model for udviklingsrådene, kaldet Udviklingsrådsmodellen version 2.0, som blev godkendt af Varde Byråd den 5. marts 2019.

Læs Udviklingsrådsmodellen version 2.0 her

Vis stort kort

Opgaver

Udviklingsrådenes har mange forskellige opgaver – alle med samme mål: at udvikle lokalområderne på god og spændende vis og derigennem styrke hele kommunen. Udviklingsrådene samarbejder med Varde Kommune har valgt at give dem officiel status som høringsberettigede i lokale anliggender, ligesom de formelt er indblandet i den kommunale planstrategi i Varde Kommune.

  • Deltager i forårsmøde med Byrådet.
  • Deltager i efterårsmøde med Byrådet.
  • Deltager i kvartalsvise møder med lokalsamfundskonsulenten.

Du kan se eksempler på, hvordan udviklingsrådene konkret arbejder i film fra: ØlgodHelle ØstHelle VestVardeVarde – møde i Varde SydBlåbjergHHST (Hodde, Horne, Sig og Tistrup).

Mere info om Udviklingsrådene

Følg med i det lokale liv på Ruban

Pil ned ikon

Ruban er en platform, som samler nyheder om aktiviteter, arrangementer og meget mere fra lokalområder i hele Varde Kommune.

Følg med her

 

Årets (lokale) landsby 2021

Pil ned ikon

 

Årets lokale landsby i Varde Kommune 2021

Jagten på årets lokale landsby 2021 er gået ind. Temaet for konkurrencen er udmeldt af landsforeningen Landsbyerne i Danmark i samarbejde med Landdistrikternes Fællesråd.

Årets tema – Den Nytænkende Landsby
Coronapandemien har sat landsbyerne under pres og afkrævet nye veje til at udvikle landsbyernes liv. Mange steder har landsbyernes fællesskaber ageret på trods, ligesom både stigende hjemmearbejde og flere danske turister rummer store potentialer for tiltrækning og udvikling i landdistrikterne. I år hædres derfor de lokalsamfund, som har formået at omsætte coronakrisen til positive muligheder for landsbyerne, i form af nye tiltag for levedygtighed og bæredygtighed.

Årets Landsby 2021

For at komme i betragtning skal der være tale om en landsby med under 1.200 indbyggere. Med afsæt i årets tema ”Den Nytænkende Landsby”, vil følgende forhold vil bl.a. indgå i den samlede vurdering af ansøgningerne:

  • Aktiviteter med konkrete effekter i form af øget tilflytning, ny erhvervsudvikling eller nye fællesskabsformer.
  • Originaliteten og pionérelementet i landsbyens initiativer og idéer, herunder muligheden for at applicere landsbyens initiativer i andre kontekster.
  • Gruppen af landsbybeboere, der står bag ansøgningen.

Landsbyerne forventes ikke at leve op til alle tre kriterier.

Ansøgning – Årets lokale landsby

Ansøgningen må fylde maks. to sider og kan suppleres med en kopi af udviklingsplanen for landsbyen. En udviklingsplan er ikke et krav og vil ikke indvirke på bedømmelsen.

Fredag den 4. juni 2021 kl. 12.00 er ansøgningsfrist til Årets lokale landsby i Varde Kommune 2021. Ansøgning sendes til Henrik Rasmussen på herg@varde.dk  

Den lokale konkurrence afgøres 14. juni 2021, hvor Det Fælles Udviklingsråd kårer vinderen.
Vinderen af den lokale konkurrence får 10.000 kr. i præmie fra Det Fælles Udviklingsråd, og Varde Kommune fejrer landsbyen med en indgraveret messingplade, med musik fra Varde Garden og med en flagallé. Vinderen videresendes til den nationale konkurrence.

Ansøgning – Årets landsby – national konkurrence

Alle byer er velkomne til at deltage i den landsdækkende konkurrence. Det skal ske på eget initiativ, og ansøgningen skal sendes til landsby@landdistrikterne.dk senest den 21. juni 2021 kl. 12.00.

Info om afstemningsmetode til den lokale konkurrence.

Link til Landdistrikternes Fællesråds hjemmeside om “Årets landsby 2021”