Udviklingsrådene

Er du interesseret i nærdemokrati og borgerinddragelse – så læs videre om udviklingsrådene i Varde Kommune!

De ni udviklingsråd i Varde Kommune skal først og fremmest binde hele Varde Kommune sammen på den gode måde. Udviklingsrådene er bindeleddet mellem byråd og den enkelte borger – uanset hvor i den geografisk store kommune man befinder sig.

Udviklingsrådene skal samarbejde om udviklingen af endnu mere attraktive lokalsamfund for derigennem at styrke helheden. Udviklingsrådene skal blandt andet ved hjælp af dit engagement og dine ideer være en åben platform for idéudveksling, nærdemokrati, dialog og samhørighed for hele kommunen.

I 2018 blev der igangsat en evaluering af udviklingsrådene, hvor både byrådspolitikere og udviklingsrådsmedlemmer deltog. Det resulterede i en ny model for udviklingsrådene, kaldet Udviklingsrådsmodellen version 2.0, som blev godkendt af Varde Byråd den 5. marts 2019.

Læs Udviklingsrådsmodellen version 2.0 her

Vis stort kort

Opgaver

Udviklingsrådenes har mange forskellige opgaver – alle med samme mål: at udvikle lokalområderne på god og spændende vis og derigennem styrke hele kommunen. Udviklingsrådene samarbejder med Varde Kommune har valgt at give dem officiel status som høringsberettigede i lokale anliggender, ligesom de formelt er indblandet i den kommunale planstrategi i Varde Kommune.

  • Deltager i forårsmøde med Byrådet.
  • Deltager i efterårsmøde med Byrådet.
  • Deltager i kvartalsvise møder med lokalsamfundskonsulenten.

Du kan se eksempler på, hvordan udviklingsrådene konkret arbejder i film fra: ØlgodHelle ØstHelle VestVardeVarde – møde i Varde SydBlåbjergHHST (Hodde, Horne, Sig og Tistrup).

Mere info om Udviklingsrådene

Følg med i det lokale liv på Ruban

Pil ned ikon

Ruban er en platform, som samler nyheder om aktiviteter, arrangementer og meget mere fra lokalområder i hele Varde Kommune.

Følg med her

 

Årets (lokale) landsby

Pil ned ikon

 

Årets lokale Landsby:

Det fælles udviklingsråd har besluttet ikke at kåre Årets Landsby i Varde Kommune. Alle landsbyer efter nedenstående kriterier er velkommen til at deltage i den landsdækkende konkurrence.

Årets Landsby – landsdækkende konkurrence:

Årets Landsby blev oprettet i 1995, og uddeles i samarbejde mellem Landsforeningen Landsbyerne, Landdistrikternes fællesråd og Forenet Kredit. År for år ændres teamet, hvorfra prisen uddeles.

For at komme i betragtning skal der være tale om en landsby med over 1.500 indbyggere. Med afsæt i årets tema sendes en ansøgning med en beskrivelse af de aktiviteter der er udført. Følgende forhold vil bl.a. indgå i den samlede vurdering af ansøgningerne:

  • Aktiviteter med konkrete effekter i form af øget tilflytning, ny erhvervsudvikling eller nye fællesskabsformer.
  • Originaliteten og pionérelementet i landsbyens initiativer og idéer, herunder muligheden for at applicere landsbyens initiativer i andre kontekster.
  • Gruppen af landsbybeboere, der står bag ansøgningen.

Vinderlandsbyen modtager en check på 50.000 kroner. Finalelandsbyerne modtager hver en check på 25.000 kroner. Bedømmelsesudvalget består af repræsentanter fra alle tre ovenstående partier.

Vinderen af den landsdækkende konkurrence fejres til kåringsfest i oktober, hvor checken også overrækkes. 

Ansøgning – Årets Landsby – landsdækkende konkurrence: 

Ansøgningen til den landsdækkende konkurrence skal ske på eget initiativ, og ansøgningen skal sendes til landsby@landdistrikterne.dk.

Læs mere om ansøgningskrav og udformning her.

Årets Landsby i den landsdækkende konkurrence er afgjort for 2022, hold øje med ‘Årets Landsby 2023’