Ansatte med udsendte partnere får ret til nedsat tid

De ansatte i Varde Kommune får nu ret til gå ned i tid eller på orlov i den periode, hvor deres partner er udsendt for Danmark.

FORSVAR

Danmark deltager i en lang række internationale missioner og yder en aktiv indsats i NATO og FN. Her er udsendelser af personel afgørende, men udsendelser efterlader samtidig en ny og udfordrende hverdag for de pårørende derhjemme.

Den udfordring imøderkommer Varde Kommune nu med vedtagelsen af en ny Veteran- og pårørendepolitik, der fremover giver ansatte i kommunen mulighed for at arbejde færre timer eller tage orlov, mens partneren er udsendt.

Forventningen til tiltaget er, at de pårørende til de udsendte soldater får bedre vilkår til at klare tiden under udsendelsen, hvor der er færre hænder til at klare de daglige opgaver.

Når de ansatte går ned i tid, vil lønnen blive justeret efter timeantallet.

Politik der understøtter veteraner og pårørende

Udover retten til nedsat arbejdstid indeholder den ny politik en række indsatser rettet mod veteraner og pårørende.

Fælles for indsatserne er hotlinen for veteraner og pårørende. Her tager medarbejdere med særlige kompetencer imod henvendelser fra veteraner og pårørende. Her vil den enkelte eksempelvis blive hjulpet videre til et tilbud med støtte til børnenes trivsel i skole og dagtilbud.

Mange af indsatserne sker i samarbejde med de relevante aktører på området.

Citat

Mads Sørensen, borgmester i Varde Kommune:

”Som garnisonskommune har vi et særligt fokus på at skabe gode rammer for dem, som gør eller har gjort tjeneste for Danmark. Det gælder også deres pårørende. Vi vil gerne anerkende den påvirkning en udsendelse kan have på de pårørende, og derfor får medarbejderne nu denne mulighed, som forhåbentlig kan gøre hverdagen lidt lettere.”

Fakta

 • Varde Kommunes Veteran- og pårørendepolitik er udarbejdet i samarbejde med:
  • Efterretningsregimentet (Varde Kaserne)
  • Sergentskolen (Varde Kaserne)
  • Danske Artilleriregiment (Oksbøl Kaserne)
  • Hjemmeværnsskolen (Nymindegablejren)
  • KFUM’s Soldaterhjem og SoldaterRekreation i Varde
  • Veterancenteret tilknyttet garnisonerne i Varde Kommune
  • Veteranrepræsentanter
 • Varde Kommune er hjemsted for tre garnisoner i Varde, Oksbøl og Nymindegab.
 • De tre garnisoner har tilsammen cirka 1.300 ansatte.
 • 1,5 procent af indbyggerne i Varde Kommune er veteraner.
 • Varde Kommunes hotline for veteraner og pårørende er åbent alle hverdage kl. 7.00-17.00 på 79 94 76 11.