Borgere til byråd: Sådan skaber vi en kommune i balance

Tirsdag den 29. januar præsenterer en gruppe borgere fem konkrete idéer til, hvad Byrådet i Varde Kommune kan arbejde med i jagten på en kommune i balance. De fem idéer er udformet på baggrund af input fra et borgermøde i november, hvor 183 borgere deltog.

BORGERINDDRAGELSE

Varde Kommune er en del af et nyt projekt ved navn ”VoresStemmer”, der skal styrke involveringen i det lokale demokrati.

Som led i det projekt blev der den 17. november 2018 afholdt et stort borgermøde i Ølgod Hallerne. Her producerede de 183 fremmødte borgere konkrete idéer og løsninger ud fra overskriften ”Hvordan skaber vi en kommune i balance – geografisk, økonomisk og socialt?”

Ved arrangementets afslutning stemte borgerne om, hvilke forslag, der skulle arbejdes videre med, og det resulterede blandt andet i emner som decentralisering, konsulenthonorarer, borgerindflydelse og fokus på cyklisme.

De i alt 11 emner var der derefter ca. 30 borgere, der meldte sig til at konkretisere, og i den proces er nogle af idéerne blevet slået sammen, så det ender med at blive fem færdige idéer, der skal præsenteres for Byrådet tirsdag den 29. januar kl. 16.30-19.00 på Varde Rådhus (Bytoften 2, 6800 Varde).

Alle er velkomne ved arrangementet. Tilmelding efter først-til-mølle-princippet til Mathias Kjær Heilesen fra Tænketanken Mandag Morgen på mailen mkh@mm.dk eller telefon 29 90 15 89.

 

FAKTA

  • Det grundlæggende princip i VoresStemmer er, at helt almindelige mennesker er i stand til at finde løsninger og tage beslutninger i fællesskab, hvis de bringes sammen under passende rammer og får muligheden for at gå i dialog med hinanden.
  • Projektet har deltagelse af tre danske kommuner: Assens, Roskilde og Varde.
  • Temaet for VoresStemmer*Varde var: ”Hvordan skaber vi en hel kommune i balance – geografisk, økonomisk og socialt?” Derudover var dagsordenen helt åben, og det var op til de fremmødte borgere at beslutte, hvad der skulle diskuteres.
  • VoresStemmer*Varde resulterede i første omgang i et borgermøde lørdag den 17. november 2018. Herefter har der været afholdt tre idéværksteder, hvor 30 borgere har arbejdet med at konkretisere forslagene fra borgermødet. Nu skal de endelige forslag så præsenteres for Byrådet.
  • VoresStemmer er et initiativ fra Mandag Morgen, der gennemføres med økonomisk støtte fra A.P. Møller og Hustru Chastine Mc-Kinney Møllers Fond til almene Formaal.