Borgernes forslag efterspørges: Hvad er vigtigst at få ændret?

Varde Kommune er gået ind i et nyt projekt ved navn ”VoresStemmer”, der skal styrke involveringen i det lokale demokrati. I første omgang skal borgerne være med til at vælge, hvilket tema der skal diskuteres på et stort borgermøde til november.

BORGERINDDRAGELSE

Den 17. november afholdes der et borgermøde i Varde Kommune, der forhåbentlig har deltagelse af flere hundrede borgere. Det er i hvert fald målsætningen i projektet ”VoresStemmer”, hvor nye deltagelsesformer skal afprøves med henblik på at styrke involveringen i det lokale demokrati. Det skal helt konkret komme til udtryk lørdag den 17. november ved, at de fremmødte borgere skal producere konkrete politikforslag ud fra et eller flere overordnede temaer.

Byrådet har foreslået følgende temaer som en mulighed:

  • ”Borgerinddragelse – hvordan får vi bedst folk involveret i det lokale demokrati?”
  • ”En samlet kommune – hvordan balancerer vi bedst ønskerne mellem land og by?”
  • ”Personlige oplysninger – hvordan beskytter vi bedst os selv mod misbrug af vores data?”

Men det behøver ikke blive et af dem. Alle er velkomne til at komme med forslag, hvorefter politikerne vil tage endeligt stilling til temaet for borgermødet.

Derfor opfordres alle borgere til at sende eventuelle konkrete input på mail til Lisbeth Lynge Kjær på likj@varde.dk eller ringe til hende med forslag på telefon 40 42 73 52 senest fredag d. 17. august.

 

CITAT

Anders Linde, viceborgmester i Varde Kommune:

”Vi er meget spændte på, hvad borgerne har allermest lyst til at være med til at udvikle politikforslag til, og vi ser frem til forhåbentlig at modtage en masse gode forslag.”

”Med det her projekt vil vi gerne være med til at sætte fokus på, at der er behov for at udvikle lokaldemokratiet, så det bliver ved med at være relevant for alle. På den lange bane kan det være med til at styrke båndet mellem borgere og byråd. Det, tror vi på, kan få nogle helt anderledes forslag og ideer til ny politik på banen.”

 

FAKTA

  • Det grundlæggende princip i projektet er, at helt almindelige mennesker er i stand til at finde løsninger og tage beslutninger i fællesskab, hvis de bringes sammen under passende rammer og får muligheden for at gå i dialog med hinanden. Det er denne essens, der skal eksperimenteres med.
  • Deltagerne til borgermødet findes ved at udvælge et tilfældigt udsnit af befolkningen, som inviteres til at deltage i mødet.
  • Projektet har deltagelse af tre danske kommuner: Assens, Roskilde og Varde Kommune.
  • VoresStemmer er et initiativ fra Mandag Morgen, der gennemføres med økonomisk støtte fra A.P. Møller og Hustru Chastine Mc-Kinney Møllers Fond til almene Formaal.