Bred aftale på plads: Se Varde Kommunes budget for 2023

Venstre, Socialdemokratiet, Det Konservative Folkeparti, Nye Borgerlige, Socialistisk Folkeparti og Kristendemokraterne præsenterede i dag Varde Kommunes budget for 2023.

BUDGET

24 af 25 byrådsmedlemmer præsenterede på et pressemøde i dag Varde Kommunes budget for 2023.

Budgettet kan ses på www.vardekommune.dk/budget2023.

Citater

Mads Sørensen, borgmester i Varde Kommune:

”Ruslands invasion af Ukraine har fået konsekvenser for hele Europa, Danmark og Varde Kommune. Vi står overfor en energikrise, inflationen buldrer, og vi har som kommune fået en stram økonomisk forhandlingsramme af regeringen og KL. Derfor er jeg også stolt over, at det er lykkedes at samle seks partier og 24 byrådsmedlemmer om et budget, der på trods af omstændighederne giver Varde Kommune et stærkt økonomisk fundament for 2023.”

Peter Nielsen, gruppeformand for Venstre:

“Vi har med budgetaftalen sikret mere indhold på specialskoleområdet med en ekstra bevilling til de kommende fire år på samlet 14,4 millioner, sikret ældreområdet flere enheder og sikret fortsat stor fokus på rekrutteringsopgaven. Et tværgående samarbejde er vigtigt for Venstre i den daglige drift. Det gælder også i budgetaftalerne, og derfor hylder vi, at alle 24 deltagende byrådsmedlemmer står bag aftalen.” 

Søren Laulund, gruppeformand for Socialdemokratiet:

“Vinderen af budgetaftalen er borgeren i Varde kommune og ikke et enkeltstående parti. Vi har i Socialdemokratiet været velfærdens vogter med stort fokus på bedst mulig borgervelfærd i en krisetid, hvor der er smalhals på mange fronter. I en sådan situation er det vigtigt, at alle byrådets partier står sammen om det overordnet budget – og det er lykkedes med stor velvilje fra alle sider.”

Steen Holm Iversen, gruppeformand for Det Konservative Folkeparti:

“Målet for Det Konservative Folkeparti har overordnet set været at sikre Varde kommune en robust økonomi, der kan holde hånden under vores service og samtidig sikre os et råderum til uforudsete udgifter, inflation og stigende energipriser m.m. Det har været en svær forhandling, men hensynet til kommunens robusthed og evne til at modstå stigende udgifter til børn, unge og ældre har gjort en kritisk gennemgang af alle udgifter nødvendig.”

Anja Karlsson, gruppeformand for Nye Borgerlige:

“Nye Borgerlige er indgået i forliget, da det overordnet lykkedes at spare uden, at det går voldsomt ud over kernevelfærden, vores børn, unge, ældre og udsatte. Det har betydet, at vi har accepteret projekter inden for kultur og kunst, som ikke er de varme hænder, vi har brug for, men til gengæld kan det tiltrække flere tilflyttere og åbne op for mere indlandsturisme.”

Tine Toft, gruppeformand for Socialistisk Folkeparti:

“SF ønsker at tage medansvar for de politiske beslutninger om kommunens økonomi. Det har været vigtigt for SF, at så mange midler som muligt indenfor servicerammen bruges på en forbedret service. Vi har kæmpet for at få foreslåede besparelser taget af bordet, men vi oplever også med budgetforliget at have fået gennemført nye tiltag, som forbedrer forholdene for børn, familier, ældre og personer med særlige behov.”

Inger Marie Kristensen, gruppeformand for Kristendemokraterne:

“Kristendemokraterne er gået med i budgetforliget, fordi det – i en situation med stigende priser og en snæver ramme fra regeringens side – er lykkedes at fastholde “varme hænder” på både ældreområdet og på børne – og familieområdet. Vi er især glade for, at det er lykkedes at fastholde aftenvagten på demensenheder, og at der er fundet midler til at fortsætte ordningen med plejecentersygeplejersker.”