Den kommende struktur for dagtilbud og skoler i Varde Kommune

Venstre, Dansk Folkeparti og Radikale Venstre står bag den nye aftale for den kommende struktur for dagtilbud og skoler i Varde Kommune, hvor størstedelen af skolerne og dagtilbuddene bevares. Aftalen indebærer blandt andet, at flere skoler og dagtilbud får fælles ledelse, at specialtilbuddene samles på Sct. Jacobi Skole, og at en ny skole, Lerpøtskolen, opføres ved Varde Fritidscenter.

SKOLER OG DAGTILBUD FOR ALLE

Alle seks partier i Varde Kommunes byråd har deltaget i forhandlingerne. Efter at have gennemgået den seneste runde af høringssvar er tre partier nu gået sammen om en aftale, der skal endeligt behandles i byrådet. De tre partier bag aftalen er Venstre, Dansk Folkeparti og Radikale Venstre.

 

Den lokale udvikling styrkes

Med aftalen vil de tre partier styrke den lokale udvikling og det stærke lokalsamfund, idet hovedparten af kommunens folkeskoler og dagtilbud bevares.

 

Ny skole skal opføres

Forligskredsen foreslår at bygge en ny 0.-9. klasses skole, Lerpøtskolen, ved Varde Fritidscenter. Skolen forventes at stå færdig til skoleåret 2021/2022. Herefter vil eleverne fra Brorsonskolen samt cirka 2/3 af eleverne fra Sct. Jacobi Skole flyttes til Lerpøtskolen.

 

Specialtilbud på Sct. Jacobi

Hovedparten af kommunens nuværende specialtilbud samles på Sct. Jacobi Skole. De nuværende elever fra Sct. Jacobi Skole skal derfor fordeles på Lerpøtskolen og Lykkesgårdsskolen fra skoleåret 2021/22.

 

Flere får fælles ledelse

Den nye struktur vil resultere i en anderledes organisering, hvor flere af de nuværende skoler og dagtilbud får fælles økonomi, ledelse, bestyrelse og medarbejdergruppe. Det skal gøre det muligt at fastholde og forbedre kvaliteten og holde driften på et økonomisk forsvarligt niveau.

 

Frit skolevalg ved Billum Skole

Elever fra den nedlagte Billum Skole får frit skolevalg mellem Blåvandshuk Skole og Janderup Skole allerede fra skoleåret 2017/18 – også hvis det indebærer, at der oprettes en ekstra klasse.

 

Årre kan blive oprettet som børnecenter

Årre Skole og Årre Børnehave får mulighed for at blive etableret som børnecenter med selvstændig ledelse, såfremt der er et lokalt ønske om det.

 

Revidering af tildelingsmodellen

Der igangsættes en proces, hvor der bliver kigget på en mulig revidering af tildelingsmodellen. Tildelingsmodellen bestemmer, hvilke økonomiske midler skoler og dagtilbud får. Derudover er det muligt, at der vil blive foretaget justeringer af distriktsgrænser i udvalgte områder.

 

Nye principper for størrelse på skoler og dagtilbud

Som led i aftalen peges der på nogle overordnede principper for, hvor mange børn en skole eller et dagtilbud skal have for at kunne fastholdes. Principperne vil sikre åbenhed om, hvornår skoler og dagtilbud bliver så små, at de bør nedlægges og flyttes til nærliggende tilbud.

 

 

FAKTA

I den nye struktur vil der være følgende skoler i Varde Kommune:

 • Blåvandshuk Skole med filialen Janderup Skole
 • Blåbjergskolen med filialerne Outrup Skole og Lunde Børneby
 • Lykkesgårdskolen
 • Lerpøtskolen (ny)
 • Ølgod Skole
 • Tistrup Skole med filialerne Sig Børneby og Horne Børneby
 • Agerbæk Skole med filialerne Starup Børneby og Årre Filialskole
 • Næsbjerg Skole med filialen Nordenskov Filialskole
 • Ansager Skole
 • Alslev Grundskole (0.-6. klasse)
 • Sct. Jacobi Skole og Dagtilbud (specialklasserækker og specialdagtilbud)
 • 10iCampus – i et tættere samarbejde med Ungdomsskolen

Eventuel nedlæggelse af 9. klasser, der efter den nye struktur er under kravet for antal elever, træder først i kraft fra skoleåret 2019/20.

I den nye struktur vil der være følgende dagtilbudsområder og selvejende dagtilbud:

 • Dagtilbudsklynge Øst: Kastanjehaven i Næsbjerg, Teglhuset i Nordenskov, Naturligvis i Ansager, Agerbæk Børnehave, Årre Børnehave og Skovbrynet i Ølgod.
 • Dagtilbudsklynge Vest: Outrup Børnehave, Mælkevejen i Nr. Nebel, Skovmusen/Oksbøl Børnehave og Svalehuset i Janderup.
 • Dagtilbudsklynge Varde: Kærhøgevej, Smørhullet, ny vuggestue i eksisterende lokaler ved Smørhullet, Østervang, Vestervold, Sønderallé og Hedevang (Alslev).
 • Selvejende Møllehuset i Tistrup.
 • Selvejende Søndermarken i Varde.
 • Selvejende Højgårdsparken i Varde.

Aftalen indeholder udgifter til anlæg og bygninger på cirka 180 mio. kroner.

Med aftalen er der samtidig fundet en årlig besparelse på 15 mio. kroner.

 

FREMADRETTET PROCES

På byrådsmødet den 30. maj 2017 behandles strukturen endeligt.

Vedtages strukturen på byrådsmødet igangsættes en række inddragende processer i forhold til at få elementerne fra aftalen implementeret. Det vil ske med involvering af ledere, medarbejdere, faglige organisationer samt øvrige interessenter.