Et samlet Byråd i Varde Kommune præsenterede i dag budgettet for 2022

Venstre, Socialdemokratiet, Det Konservative Folkeparti, Dansk Folkeparti, Radikale Venstre og E-Borgergruppen har indgået aftale om budgettet for 2022.

Gruppeformændene præsenterede indholdet af budgetaftalen på et pressemøde klokken 11 i dag.

Budgetmaterialet kan hentes på www.vardekommune.dk/budget2022.

CITATER

Erik Buhl, borgmester i Varde Kommune:

“Et samlet byråd i Varde Kommune står bag budgetforliget for 2022. Det er stærkt, at det er lykkedes at holde sammen i et valgår. Det vil jeg gerne takke partierne for. Varde Kommune har en sund økonomi, og med dette budget er der skabt gode vilkår for både drift og udvikling af hele vores kommune. Med budgetforliget holder Varde Kommune sig inden for Økonomiaftalen mellem KL og Regeringen.” 

Mads Sørensen, gruppeformand for Venstre:

”I Venstre er vi glade for det brede budgetforlig, og specielt at vi nu flytter skolen tættere på hjemmet, da alle børn med mere end 4,5 km i skole fremover har fri adgang til skolekørsel. Et andet godt initiativ er ”Mønsterbrydning for skoleelever” ved ansættelse af en trivselsvejleder. En samlet fastholdelse af normering og kvalitet i folkeskolen, samt flere penge til lærerlønninger har været kardinalpunkter for Venstre i dette budgetforlig.”

Søren Laulund, gruppeformand for Socialdemokratiet:

”Socialdemokratiet er med i budgetaftalen, da den indeholder rigtig meget af det, vi har lagt op til i vores forslag. Nævnes skal en øget klimasatsning, men også et helt særligt aftryk i form af flere lønkroner til at aflønne de lærere, der skal til på skoleområdet allerede fra næste skoleår. Økonomien har manglet siden 2017 i den nye struktur ”Skoler og Dagtilbud for alle”. Nu har vi med 4,2 mio. kr pr. år. sikret, at børnene i Varde Kommunes skoler ikke længere skal kigge langt efter lærerne.”

Steen Holm Iversen, gruppeformand Det Konservative Folkeparti:

“Det har været en vanskelig proces på grund af de snævre rammer, som har været udstukket af regeringen. Med forliget afsættes der 6 mio. kr. til at styrke bostøtten overfor Varde Kommunes udsatte borgere. Vi afsætter foreløbigt 4 mio. til en styrket bosætningsindsats og foreløbig 6 mio. til en tiltrængt udvikling af Oksbøl bymidte, samt 5,5 mio. til udbygning af plejeboligkapaciteten i den sydvestlige del af kommunen. Alt i alt er vi blevet tilgodeset på langt de fleste af vores centrale krav og ønsker til dette forlig.”

Julie Gottschalk, gruppeformand for Dansk Folkeparti

“Dansk Folkeparti glæder sig over, at vi har kunnet finde et fælles fodslag for udviklingen af kommunen. Vi fastholder vores serviceniveau og investerer yderligere i bl.a. bosætning, udvikling af vores byer, foreningslivet og andre gode tiltag og fokusområder, der giver gode forudsætninger for udviklingen de kommende år.”

Holger Grumme, gruppeformand for Radikale Venstre:

”Radikale Venstre glæder sig over, at partiets ønske om en styrkelse af skoleområdet er blevet imødekommet med ca. 35 mio. kr., ligesom der er blevet afsat midler til flere vuggestuepladser i Oksbøl. Derudover ser Radikale Venstre med tilfredshed på, at der er afsat midler til klimaområdet, øget bosætning samt en kunstgræsbane ved Helle Hallerne.”

Tom Arnt Thorup, gruppeformand for E-Borgergruppen:

”Kardinalområdet for os har været, at der er afsat midler til områdefornyelse i byerne, og at der handles på klimaområdet. Vi er tilfredse med, at der er afsat ekstra millioner til ”flere hænder” i folkeskolen og på specialområdet samt til nærværende ledelse på ældreområdet. Vi glædes over, at der er sat penge af til renoveringer af kommunens bygninger. Midler til grundkapital således, at man fx kan understøtte seniorboliger på Gærdet i Varde. Afslutningsvis har vi nikket til en kunstbane ved Helle Hallen, en plan for Oksbøl midtby, samt nye lokaler til træning og rehabilitering, og at man får bygget demensboliger i Varde.”