Fast afløserkorps sparer tusindvis af eksterne vikartimer

Varde Kommune er gået fra at bruge mellem 750 og 1.500 timer om ugen til under 400 timer ugentlig hos eksterne vikarbureauer for at dække vagtplanen i ældreplejen. Det skyldes i høj grad etableringen af et internt afløserkorps.

VIDEO: Lars Berg, 54 år, er startet på Social- og Sundhedsassistent-uddannelsen i Esbjerg efter, at han har prøvet kræfter med ældreplejen som afløser på plejecentret Hybenbo i Årre.

ÆLDREPLEJE

Op mod 1.000 timer ugentlig.

Så meget er det lykkedes Varde Kommune at reducere antallet af timer hos eksterne vikarbureauer, efter kommunen har etableret et permanent afløserkorps på ældreområdet.

Først på året lå det ugentlige forbrug af eksterne vikarer på mellem 750 og 1.500 timer, mens forbruget nu ligger på mellem 200 og 400 timer om ugen.

Det faste afløserkorps betyder, at det i højere grad er de samme personer, som kommer hos de ældre i deres hjem. Det giver større tryghed og øget livskvalitet.

Fra akutberedskab til permanent afløserkorps

Afløserkorpset startede som et akutberedskab under coronakrisen. Her fik et højt sygefravær og stramme restriktioner Varde Kommune til at bede borgerne om hjælp.

Dengang meldte mere end 65 borgere sig, hvor de hjalp med alt fra praktik i køkkenet til omsorgsopgaver hos de ældre.

Flere afløsere har siden opnået fastansættelse eller er begyndt på en uddannelse inden for SOSU-faget. Den tendens er fortsat, og det faste afløserkorps er stadig et springbræt til ansættelser eller en uddannelse på sundhedsområdet.

Afløserne bliver oftest tilknyttet det samme plejecenter eller den samme enhed i hjemmeplejen for at give faste rammer i hverdagen for både afløserne og de ældre.

Derudover bliver alle afløsere tilbudt et systematisk oplæringsforløb.

Citater

Mads Sørensen, borgmester i Varde Kommune:

”Rekruttering i ældreplejen er en voksende samfundsmæssig udfordring, og det kalder på kreative løsninger. Afløserkorpset kan ikke løse udfordringen alene, men vi har både set eksempler på murere og postbude, som ikke tidligere har turdet at tage springet ind i omsorgsfaget, men som nu har valgt at gå denne vej. Dermed er afløserkorpset også med til at åbne nye døre for folk, der overvejer et karriereskifte.”

Tina Agergaard Hansen, formand for Udvalget for Social og Sundhed i Varde Kommune:

”Når vi har formået at sænke antallet af vikartimer hos eksterne bureauer, så skyldes det blandt andet etableringen af afløserkorpset, men også en fantastisk indsats fra vores faste personale. De har løbet hurtigt i lang tid. Alligevel har de overskud til at både at dække huller i vagtplanen og sikre, at afløserne bliver godt taget imod og oplært.”

Fakta

  • 50 (heraf otte faglærte) personer er lige nu i afløserkorpset.
  • 24 er ansat som faste afløsere (udover de 50 personer i afløserkorpset).
  • Otte personer er påbegyndt en SOSU-uddannelse.
  • Otte personer bruger et sabbatår til at arbejde i ældreplejen.
  • I september og oktober 2022 har afløserkorpset dækket 800 timer i ældreplejen.