Ingen akut sundhedsrisiko ved forhøjede PFAS-værdier i små indsøer

Styrelsen for Patientsikkerhed vurderer, at badning i små indsøer med forhøjede PFAS-værdier i overfladen ikke udgør en akut sundhedsrisiko, men fraråder ud fra et forsigtighedsprincip badning i indsøer ved Henne Strand.

BADEVAND

Miljøstyrelsen og Varde Kommune fik i løbet af sommeren foretaget en række analyser af vandet langs kommunens badestrande for at undersøge mængden af PFAS, der dækker over fire flourholdige stoffer. Prøverne viste, at badevandet langs kommunens kyst er væsentlig under grænseværdien for PFAS-stoffer.

Men to såkaldte skimmeprøver fra indsøer ved Henne Strand viste et forhøjet niveau af PFAS. Indsøer er de småsøer, der kan opstå på stranden i skiftet mellem høj- og lavvande. Her var mængden af PFAS over grænseværdien. De undersøgte indsøer var cirka 30 kvadratmeter store.

Der findes ikke en standardiseret metode til udtagning af skimmeprøver og heller ikke sikker viden om, hvordan resultaterne af en sådan prøve skal fortolkes i forhold til badevand.

Forsigtighedsprincippet
Styrelsen for Patientsikkerhed har nu foretaget en sundhedsfaglig vurdering af situationen, og konklusionen er, at kontakt med vand fra indsøer på Henne Strand ikke medfører en akut sundhedsrisiko.

Men ud fra et forsigtighedsprincip fraråder Styrelsen for Patientsikkerhed indtil videre badning i indsøer i området ved Henne Strand, hvor skimmeprøverne blev taget.

Derudover understreger styrelsen, at der bør være særlig opmærksomhed på børn og gravide, da de vurderes som særligt følsomme i forhold til mulige effekter af stofferne, og da børn i forbindelse med leg risikerer tættere og længerevarende kontakt med vandet.

Ved kontakt med vand fra indsøer i det pågældende område anbefaler Styrelsen for Patientsikkerhed efterfølgende afvaskning af hudområdet – eksempelvis i havet. 

Skiltning på stranden
Varde Kommune vil hurtigst muligt opsætte skiltning ved nedgangen til området på Henne Strand, hvor Styrelsen for Patientsikkerhed fraråder badning i indsøer.

Varde Kommune er i dialog med Miljøstyrelsen om, hvorvidt resultaterne fra skimmeprøverne giver anledning til yderligere undersøgelser og tiltag.