Markant oprustning af kystsikringen ved Blåvand

En ny aftale mellem Kystdirektoratet og Varde Kommune løfter ambitionsniveauet for bevaringen af den nuværende kystlinje ved Blåvand.

NATUR

5,52 millioner kroner årligt skal frem mod 2024 bruges på kystsikring ved Blåvand, så den 5,4 km lange strækning fra Blåvandshuk Fyr til høfte 10a ikke skyller i havet.

Det er resultatet af en ny aftale mellem Kystdirektoratet og Varde Kommune.

Aftalen er en væsentlig opgradering af den tidligere aftale for samme område. Her var der ikke midler til en prioriteret indsats på hele strækningen. Det har medført sårbare områder, som i tilfælde af stormflod kunne føre til oversvømmelser ved omkringliggende sommerhuse.

I den nye aftale bliver kystsikringen på et højt niveau på hele strækningen. En opgradering, som Varde Kommune undervejs har drøftet med berørte naboer.

I praksis bliver kystsikringen udført ved hjælp af såkaldt sandfodring. Det foregår ved, at en båd fører sand, som med tiden er skyllet ud i havet, tilbage til stranden.

 


CITAT

Preben Friis-Hauge, formand for Plan og Teknik-udvalget:

”Det var bestemt ikke givet på forhånd, at vi ville blive tilbudt at indgå i en fælles aftale med Kystdirektoratet. Det er naturligvis positivt set med Varde-briller, at Staten har engageret sig i opgaven og betaler halvdelen af regningen.”

”Vi har haft en god og konstruktiv dialog med naboerne i området indtil nu. Vi har brug for, at den fortsætter, og at naboerne med deres egen interesse i kystsikring også bidrager økonomisk til opgaven.”

 

FAKTA

  • Kystsikringen omfatter den 5,4 km lange strækning fra Ishuset ved Blåvandshuk Fyr til høfde 10a mod syd. Strækningen er en erosionskyst, hvilket betyder, at kysten naturligt vil rykke tilbage som følge af påvirkning fra bølger og strøm, hvis ikke der udføres kystbeskyttelse.
  • Staten bidrager med 2,76 millioner kroner årligt fra 2020-2024. Varde Kommune har givet tilsagn om at bidrage med det samme beløb.
  • En del af det afsatte beløb vil desuden blive brugt til strand- og klitpleje samt høfdevedligeholdelse.