Ni lokalsamfund får støtte til deres projekter

Pengene til realisering af udviklingsplaner i Varde Kommune er nu blevet fordelt for 2017. 12 forskellige projekter fordelt på ni lokalsamfund får bevilliget midler.

BYUDVIKLING

Varde Kommune har i 2017 afsat 1,7 mio. kr. til realisering af udviklingsplanerne i de mange lokalsamfund rundt om i kommunen.

På Udvalget for Plan og Tekniks møde tirsdag den 4. april blev midlerne så fordelt på baggrund af de modtagne ansøgninger.

Det resulterede i tilskud til projekter i følgende lokalområder:

  • Tistrup (2)
  • Nr. Nebel (2)
  • Vejers (2)
  • Hodde
  • Starup-Tofterup
  • Nymindegab
  • Outrup
  • Janderup
  • Skovlund

Oversigten over de tildelte midler for 2017 er vedhæftet pressemeddelelsen.

De største tilskud fra puljen gives til henholdsvis renoveringen af området ved anlægget i Tistrup (380.523 kr.), en sti ved Nr. Nebel (200.000. kr.), rekreative steder ved Letbæk nær Hodde (154.478 kr.) samt projektet ”Leg og Sti i anlægget i Outrup” (125.762 kr.).

Der kan ansøges om de resterende 300.000 kr. fra årets pulje i næste ansøgningsrunde 15. august 2017. Udover midlerne for 2017 blev der desuden reserveret 500.000 kr. fra næste års pulje til at støtte NATUR-HUSET i Starup.

 

CITATER

Formand for Udvalget for Plan og Teknik i Varde Kommune, Preben Friis-Hauge:

”Vi vurderer, at de tolv projekter, der har fået tilskud, hver især vil bidrage til, at de forskellige byer og deres opland vil blive endnu mere attraktive for beboere og potentielt nye tilflyttere.”

”Projekterne er alle resultater af et stort lokalt engagement. Det kan blandt andet ses ved, at flere af projekterne medfinansieres ved hjælp af frivillig arbejdskraft.”

“Fordelingen af disse puljemidler er et synligt bevis på, at byrådet bakker op om projekterne i byernes respektive udviklingsplaner.”