Nyt samarbejde gør Vestkysten til landets største turismedestination

Ringkøbing-Skjern Kommune og Varde Kommune vil med nyt turismesamarbejde skabe en stærkere vestkystdestination, der blandt andet skal give et mere samlet oplevelsessortiment for de besøgende.

TURISME

Erhvervs- og Vækstudvalget i Ringkøbing-Skjern Kommune godkendte mandag en hensigtserklæring om at danne én fælles tværkommunal turismedestination med Varde Kommune. Samme punkt er på dagsordenen i Varde Kommunes Udvalg for Økonomi og Erhverv den 30. januar.

Samarbejdet vil resultere i Danmarks største turismedestination og er en understregning af Vestkystens position som en enestående turismeattraktion. Parterne vil også fortsat indgå i det nuværende turismesamarbejde, der dækker hele den jyske vestkyst.

– Det er enestående, at vi har fået skabt den her turistdestination, som for alvor definerer Vestkysten som Danmarks ubetinget største turistattraktion, siger Søren Elbæk, viceborgmester og formand for Erhvervs- og Vækstudvalget i Ringkøbing-Skjern Kommune.

Han tilføjer, at Varde Kommune er den ideelle samarbejdspartner for Ringkøbing-Skjern Kommune og peger på, at de to turistdestinationer, der i dag serviceres af turismedestinationsselskaberne Ringkøbing Fjord Turisme og Erhvervsudvikling Pro Varde, allerede samarbejder i turismeudviklingsprojektet ”Vestkystens Turismevækstklynge”.

– Tilsammen dækker vi et sammenhængende geografisk område med flere fællestræk og et kæmpe turismepotentiale. Vi er vestkystdestinationer med stedbundne kvaliteter og en historiefortælling, som vi skal arbejde videre på. Tilsammen har vi over 100 kilometer vesterhavskyst, en uforlignelig natur og knap 8 millioner overnatninger om året. Vi har fået skabt et fantastisk godt brand, og jeg glæder mig til, at vi i fællesskab skal arbejde videre på at udbygge og markedsføre det, siger Søren Elbæk.

 

De helt rigtige partnere

Også Varde Kommunes borgmester Erik Buhl peger på lighederne, når han siger, at Varde Kommune og Ringkøbing-Skjern Kommune er de helt rigtige partnere i en ny fælles turismedestination:

– Vi er i øjeblikket begge stærke turismedestinationer med et stort politisk fokus på understøttelse af erhvervet. Det danner basis for udviklingen af en ny stærk turismedestination, der både målt på antallet af overnatninger og udbud af oplevelser bliver noget helt særligt. Det skal blandt andet blive lettere som gæst at få et samlet overblik over de tilbud, vi har i vores område, siger han.

Erik Buhl tilføjer, at en af den nye destinations centrale opgaver vil blive at skabe en stærk og sammenhængende vestkystdestination og at øge væksten i kystferieturismen uden for højsæsonen.

Når Varde Kommune har behandlet sagen, nedsættes et forberedelsesudvalg, der skal fastsætte principper, værdier og ambitioner for det fælles destinationsselskab.

Udformningen af den endelige aftale om fælles destinationsselskab ventes indgået senest i december 2019, hvorefter den nye destination ventes i drift med stiftende generalforsamling, valg af bestyrelse, ansættelse af direktør og ny strategi fra 1. januar 2020.

Arbejdet hen imod én fælles turismedestination har baggrund i den Lov om Erhvervsfremme, der blev vedtaget i Folketinget den 12. december og har til hensigt at reducere de nuværende ca. 80 turismedestinationer i Danmark til 15-25 større enheder.

Hensigtserklæringen om et fælleskommunalt samarbejde vil bane vej for ansøgninger til destinationsudviklingspuljen på 40 mio. kr., som er etableret under Danmarks Erhvervsfremme, øremærket til lokale og tværgående turismeprojekter. Puljen ventes åben for ansøgninger fra sommeren 2019.

 

FAKTA