Orientering om områdefornyelse i Varde midtby

Til sommer igangsætter Varde Kommune et større anlægsarbejde i midten af Varde by. Arbejdet skal blandt andet genetablere belægningen på historiske pladser og gader. For at undgå dobbelt gravearbejde vil DIN Forsyning samtidig klimatilpasse kloaksystemet i området.

BYFORNYELSE

Fra slutningen af juni 2017 skal der graves i midten af Varde. Det bliver begyndelsen på et anlægsarbejde af cirka halvandet års varighed.

I 2017 vil arbejdet starte i Storegade og involvere en række sidegader undervejs (se vedlagt kort). Arbejdet vil i første omgang løbe frem til 1. december 2017. I december vil arbejdet sættes på pause for ikke at forstyrre den ekstra trafik under julehandlen. I starten af 2018 vil arbejdet så gå i gang igen med forventet slutning sidst i 2018.

Varde Kommune vil løbende sørge for at informere om arbejdet i de områder, der berøres af det. Dels via skiltning og udsendelse af breve. Dels via opdateringer på kommunens hjemmeside og en særligt oprettet Facebook-side med titlen ”Områdefornyelse i Varde Midtby”.

Der er desuden planer om løbende informationsmøder for de enkelte gader, efterhånden som arbejdet flytter sig rundt i byen.

 

FAKTA OM ARBEJDET:

  • Arbejdet i Varde midtby har to formål: Områdefornyelse og klimatilpasning (kloakseparering).
  • Arbejdet udføres i to overordnede etaper. Herunder inddeles arbejdet i 19 mindre delstykker.
  • Første halvdel af arbejdet igangsættes sidst i juni 2017 og stopper omkring 1. december 2017. Der vil løbende komme flere informationer.
  • Anden halvdel af arbejdet igangsættes i begyndelsen af 2018 og stopper sidst i 2018. Der vil løbende komme flere informationer.
  • Arbejdet foretages af henholdsvis Varde Kommune og DIN Forsyning i en sammenhængende proces for at ulejlige beboere, trafikanter og handelslivet mindst muligt.
  • Den 4. maj klokken 17.00 – 19.00 afholdes der et borgermøde i Varde Fritidscenter, hvor kommunen og DIN Forsyning vil gennemgå de forskellige faser af projektet og svare på spørgsmål fra borgere og andre interessenter.

 

Hvorfor områdefornyelse?

Områdefornyelsen i Varde midtby sker på baggrund af en politisk beslutning om at styrke oplevelsen af den gamle købstad. På nogle af de mindre befærdede sidegader i centrum skiftes fliser og asfalt ud med brostensbelægning. Det skal give et mere historisk udtryk i gadeforløbene og værne om identiteten som gammel købstad. Varde by fejrer i slutningen af sommeren 575 års købstadsjubilæum.

 

Hvorfor kloakseparering?

Store dele af kloakrørene i midten af Varde trænger til at blive udskiftet. Ved kloakseparering vil man opdele vandet i henholdsvis spildevand og regnvand. Spildevand (fra toiletter, vask og lignende) skal dirigeres til rensningsanlægget, imens det rene regnvand ledes ud i vandløb.

Kloakrørenes nuværende tilstand gør, at man inden for en kort årrække har brug for at skifte dem ud. Med kloaksepareringen forventer man, at kældere og anden lavtliggende bebyggelse med tiden vil være mindre udsat for oversvømmelse.

 

CITAT

Preben Friis-Hauge:

”Arbejdet i Varde midtby er en del af indsatsen med at forskønne byens centrum, hvilket skal komme både indbyggerne og vores mange gæster til gode.”

”Det er lykkedes at koordinere anlægsarbejdet med DIN Forsyning, så vi ikke skal lave vejarbejde af to omgange, men klarer det på én gang. Dermed forstyrrer vi beboere, trafikanter og handelslivet mindst muligt.”